Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATUA, sterk, oud, rijp. O.J.enBat. matuwa, oud, volwassen ;Tonsaw. mat u wa, oud; Mig. matua, Day. batua, oud, rijp, hard, moedig; zonder voorvoegsel: t u a, t u w a in Mal., N. J., Tombul., Sumb. enz.

mavoa, gesneden, gewond; mavoata, snijden. Sam. foa, doorboord, gewond; foafoai, kerven, bevat zonder twijfel denzelfden stam ; daar dit geen t in den uitgang vertoont, is het niet zeker dat v o a, vormelijk = Jav. p ë g a t, afgebroken is.

*Mawi, linker; Tahiti awi; beide afleidingen van een stam wi, waarin te herkennen is wihi in Tomb. kawihi. Een variant van wihi is vervat in J. keri (voor kairi) en Mal. kiri. Tont. heeft kambiri en kanawi, Aneit. mou (uit mowi?), Erom. moor (uit mowri?). Flor. mauli.

Me, iets voor—; mea.opkweeken. Zie bl. 270 hiervóór; en vgl. Sam. Me a.

ME(Ja, vijand ; veime&aki, onderlinge vijandschap. Jav. mësah, mëngs a h, vijand, hetwelk tot het Ngoko m u s u h, Mal. musoh, Rotti musu, Timor m ü s, Sawu muhu in dezelfde verhouding staat als Krama sëdah tot Ngoko suruh, O. J. sërëh. De k in veime^aki neemt de plaats in van een oudere k, gelijk meermalen ook in 't Mig. geschiedt, tenzij ze alleen ingeschoven is om hiaat te voorkomen ; zie ook onder LUTU.

Meke, zang, dans. Vgl. Sang. beke (weke), vertelsel, verhaal.

MELEK-A, een stukje afbreken. Day. p ë 1 ë k, breuk; m a m e 1 e k, breken. Misschien ook verwant Jav. p 61 i k, vonkje, sprankje.

Meli, glad, blinkend. Verwant met O. en N. J. mëlës, glimmend, en identisch in stam met Day. malisën, balisën, glimmend, en het secundaire stamwoord Tag. 1 i n i s, blinken, glad zijn. Vgl. Lumis.

Ml, pissen, pis; mlrfa, bepissen. Bat. Dairisch miyëh, pissen; iyëh, pis; Lamp. mia; O. J. ëyëh, N.J. uyuh, Tag., Bis. ihi (subst.); mihi; Mak. meya, Bug. teme, Mota meme. De ö heeft zich hier ontwikkeld uit eene h.

MlBOI, eene soort van kreeft of krabbe. Vgl. Jav. mimi, deMolukschekrab.

MlRA, sprenkelen. Jav. s u m i r a t. Vgl. voor de weglating, of althans afwezigheid der eerste lettergreep, N.J. mëlung, = tumëlung, buigen; O. en N. J. m ë k a r, ontluiken, met s ë k a r, bloem, zoodat m ë ka r in beteekenis aan een sumëkar beantwoordt. Evenzoo staat Mao. maki, ziek, tot Indon. sakit, zoodat maki in waarde gelijk aan een sumakit is. Mi rat zou regelmatig kunnen gevormd zijn van een irat = sirat, gelijk si ring, ongeveer =: iring. Eene zwarigheid tegen de vergelijking van mi ra met sirat leveren vakamira of vakamiraka, doch deze twee vormen zijn met elkaar in strijd, zoodat men ze beide voor jongere afleidingen mag houden uit een mira; de>éis te beschouwen als in 'tMak.en'tBug.

Mofe, slapen. Tombul. m o se, liggen (gelijk de beesten).

MOKOTA, omarmen, omstrengelen. Vgl. O. J. amukët, omstrengelen

Sluiten