Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ngkarava, to face, to front, to minister. Het grondwoord is Mal. hadap, het front maken naar iets, zich bevinden, of staan vóór of tegenover iets; O. J. harëp, N. J. arëp en adëp; Tag., Bis. hadap; Bat. adop; daarvan Mal. manghadap (radja), zijn opwachting (bij den vorst) maken; Jav. ngadëp, vóór (iemand) staan, ten dienst staan; Bat. mangadop, dienen; mangadopi, bij (iets) tegenwoordig zijn. Eigenlijk is arava slechts eene andere uitspraak van aro va; de scheiding van beide vormen berust op hetzelfde beginsel als die van hoofsch en heusch bijv. in onze taal. De ng in ngkarava houd ik voor zuiver phonetisch.

Ngkaria (of nggaria), «to graze, to scrape». Vgl. Mak. kari, Bug. këri, Jav. kërik, schrapen.

Ngkarota (of nggarota), krabben, prikken. Jav. garut, schrammen; Mal. garut (naast garuq, g&ruq en karuq), Day. garut (naast garus), Mig. hautrü, Mak. keru (voor këru), Sang. kaho', Sumb. kauw, Ponos., Bent. kahu', Tombul., Sea., Tond., Tont. kërot (voor karót), krabben, schrapen. Zoo de ngk hier uit ngg ontstaan is, dan staat het F. ngkarot het dichtst bij Jav. nggarut, Mal. manggarut. De met k beginnende bijvormen zijn dan vertegenwoordigd door F. Karo.

Ngkase, een oud man, klein voor zijn leeftijd, dwergachtig. Vgl. Bal. pëkas, bejaard; verwant met O. en N. J. wëkas, einde, laatste wil; wëkasan, later, laatste, eindelijk; ook kawëkasan, Tag. kawakasan, einde, slot; van denzelfden stam ook Jav. pitungkas. De beteekenis «dwergachtig» zal zich ontwikkeld hebben uit die van «klein voor zijn leeftijd», en dit laatste uit «laat (in ontwikkeling, in groei)». Wat se eigenlijk beteekent, is niet zoo duidelijk; vermoedelijk Se, bloesem, fig. z. v. a. ontwikkeling.

Ngkati-a, wedijveren met; veingkati, wedijver. De stam is Tag., Bis., O. en N. J., Mal. ganti, vergelden, verwisselen, beurt. De lange «in ngkati (n g g a t i) wijst terug op de nasaal die 't woord oorspronkelijk bevatte; in ngkatia is ze kort geworden omdat de klemtoon op de volgende lettergreep oversprong.

Ngkesa, verbrand, verzengd, verschroeid; synoniem van NGKAtJo; ngkisa-ra, verbranden,verzengen.Vgl.O.J. gësöng, N.J. gësëngen gosong, gezengd, verschroeid, aangebrand; en de varieteit N. J. go sang, verschroeid (van bladeren, enz. door de hitte). ngkesa (n g g e s a) komt overeen met g o s a n g; ngga(?o ware in 't O. J. g a s ö n g, hetwelk ik echter niet ontmoet heb.

Ngkio (nggio), haai. Mal. hyau, Day. hiu, O. J. hyu, Sumb. iyu, Bis. ihu, Mig. akio, Aru dju. De nasaal zuiver phonetisch.

Ngkiri-A (nggiri-a), doen klinken. Van denzelfden stam als Tanggiri,

Sluiten