Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(z. d.). Uit Sam. i 1 i (uit k i r i) is op te maken dat de voorslag der nasaal in 't F. zuiver phonetisch is.

ngkisi-a (nggisit-a), maken, gereedmaken. Jav. nggrisi, ijverig werkzaam zijn; eigenlijk een intensief van een verloren g i s i.

NGKO, deze, dit, nu, hier. Jav. ëngko, ko, nu, aanstonds; waarvan mëngko, enO.J. mangko, zóó, nu, een uitgebreide vorm is.

NGKOLI, gaan visschen, zoeken, halen (in de Fabel achter Hazlewood's Grammar, p. 70). Vgl. Jav. golek, nggolek, zoeken; verwant met O. J. u 1 i h , N. J. o 1 e h , wat men erlangt, enz.

Ngkoma, handvat. Afgeleid met aanhechtsel an van een stam gëm, waarvan Jav. gëgëm, greep, vuist; rëgëm, in de vuist houden. Naverwant met gëm is këm, këkëm, Tag. kimkim, Bis. komkom, handvol, de vuist ballen; hiervan ook Jav. tëkëm, vuist; Ibn. tukkém, de hand op iets leggen. Het F. woord is te brengen bij gëm.

NGKORI, dit, dat, daar. Samengesteld uit ngko en het nader bepalende Rl (z. d.), op de wijze van 't Fransche c el u i -1 è.

ngkou-ngkou, aardkluiten. Jav. g ë 1 u of k ë 1 u , aardkluit. De / is uitgevallen gelijk in to u van den Trialis.

Ngku, aanhechtsel van den 1 pers. enk., van mij. O. J. en Day. n gk u.

Ngkui-ngkui, gewestelijke uitspraak van Ngku-ngku, en Kuku, hoef.

ngkumi, gebald (van vuist). Vermoedelijk voor ngkomi, van den wortel gëm; zie ngkoma. De i is zeker wel 't bekende aanhechtsel, hetgeen niet wegneemt, dat men ngku mi als stamwoord behandeld, en een transitief daarvan gemaakt heeft, n g k u m i - a.

1. NckUNGKU = NGKUMI. Vormelijk Tag. kimkim, Bis. komkom of eerder g ë m - g ë m (Jav. g ë g ë m). De i in n g k u m i moet dus nagenoeg dezelfde functie hebben als de herhaling van den stam ; het is het veelvuldigheid aanduidende i.

2. Ngkungku, hoeven van een dier. Daar in den tongval van Lau ook kuku gezegd wordt, en de begrippen «hoef» en «nagel» door één woord kunnen uitgedrukt worden, — zoo bijv. beteekent Tombul. sul u «nagel» en «hoef» beide —, is ngkungku niets anders dan eene gewijzigde uitspraak van kuku, nagel, ten einde de twee beteekenissen ook door verschil in klank te onderscheiden.

Ngkusa, nagenoeg synoniem met Kusa, dus: haastig. Vgl. Jav. gusah, nggusah, wegjagen; alsook het verwante Mal. gësA-gësd, gehaast, gejaagd ; Jav. s ë s a; verder de woorden aangehaald bij k.usa, en Tag., Bis. u s 4 (uit u s a h), gejaagd wild.

Ngkusi-A, afvegen. Vgl. Jav. gusis, weggevaagd. Men zou verwacht hebben ngkuslda; in 't Sam. en Mao. zou de uitstooting geheel in den regel zijn.

Sluiten