Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jav. voor «knie» zoowel dëngkul als d j ën gk u zegt; een derde vorm is Day. r ë k u t.

Roro, andere uitspraak van rara, pijn, zeer. De afwisseling tusschen a en e (waaruit later o) is geenszins ongewoon; vgl. de opmerkingen daaromtrent onder Sam. A1 e 1 o.

*Rova, roeiwedstrijd. N. J. rëbat, Krama van rëbut, wedijveren.

* Rove rove, in kleine brokjes snijden. Mal. r o b e q , verscheurd ; m a ng & robeq, bij kleine stukjes afscheuren.

ROVU, uitspruiten. Mal. rëbung, uitspruitsels; van denzelfden stam is fav. bung, bumbung, bamboespruiten; Day. bumbong, jonge blaadjes.

RUK-aka, verwenschingen uiten, vervloeken. Zonder twijfel van een grondwoord ruk, Jav. ruk, verdelging. Ruk-aka is dus eigenlijk «verdelging uiten», zeggen xuy.ws anololo, of Skr. apadhvamsayati.

Rua, twee. M. P. d u a.

Rube of rubu, the seat; dij. Tombul. r u m ë r, zitten; rurumër, Tond. "ërumbër, de billen. Blijkbaar is rubu een minder juiste uitspraak voor 'ubo, hetgeen reeds uit de afwisseling met e zou op te maken zijn.

RüRU, kalm, bedaard, bedaren. Jav. ruruh, zacht, bedaard.

RUSU, bedorven, verwoest, vernield. Jav., Sund. rusak, Mal. rusaq, Vllg. rutsakS, Bug. rusa.

S.

Sa, teeken van den Verhalenden Tijd ; zie bl. 9 hiervóór.

sakit-a, uitdagen om te vechten. Zonder twijfel eigenlijk «tergen», war. t ;akit is klaarblijkelijk O. en N. sakit, pijn; waarvan (ma)nakit, ;wellen ; Tag., Bis., Ponos. sakit, Mal. sakit, Ibn., Mong. takit.

sala, weg, pad. Onregelmatig voor (Jala, Sam. ala, Mao. ara, Mal., Day. dj alan, O. en N. J. dalan, Bis., Bik., Pon., Mong. dalan, Tombul. ront., Tond., Sea lalan, Mig. lalanS, Tag. daan, Bent. ralen.

salanga, inhullen ; i-sala, hoofddeksel. Vermoedelijk Jav. sandang, leeding; niettegenstaande dit eigenlijk «dracht» beteekent, blijkens Mal. andang, dragen over den schouder; Day. basandang, in de hand ïouden.

Salato, brandnetel. Mak., Bug. lala tang, Mal. djalatang, Jav. ia t ë n g, Bat. 1 a t o n g, Sam. 1 a 1 a t o naast salato. Salato is een vorm net onvolkomen reduplicatie ter wille der klankafwisseling; zoowel Mal. |lj, als F. en Sam. s moeten hier uit d ontstaan zijn.

Samaka, met de handen wrijven; samaraka, insmeren. Mal. samaq, asmeren.

Sanga, vertakking; zie basanga.

Sluiten