Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strookt geheel en al met dejav. uitdrukking nandur «planten» en fig. «een dorpshoofd aanstellen». Geheel hetzelfde beeld herkent men injav. sulur, loot, en plaatsvervanger; de laatstebeteekenis in 'tMak., Mal., Sund., Mig.; de eerste in Day. su lo h.

SOVA; SOVARAKA, uitgieten. Jav. sëbar, strooien.

SOVETAKA «to break the head in pieces». Misschien Jav. sëbet of sëbit, scheuren, opensnijden, in stukken scheuren.

Sudu, zuigen, vrouwenborst. M. P. susu. Zoo ook de verdere afleidingen; voor vaka-su<?uma, zoogen, zie bl. 317 hiervóór.

Sui, been, Lat. os. Tombul. ruhi, Ibn. dugi, Sea, Tont., Tond. rui, Tons. duchi, Letti ruri, Bur. rohi'n, Kei luri'n, Bent. en Sang. duhi, Alor rui'n, Sumb. ri, Rotti duik, been, graat; hezelfde woord als O. J. rwi, Mal. en Bat. duri, Day. duhi, Ponos., Mong. dugi, Lamp. wuy, Dawalör wur, Kisar ruri, Binongko orui, Sawu huni, doorn; in Kisar is ruri ook «been», en zoo ook in 't Sawu rui, waarvan huni, een bijvorm is. De Timoreesche vorm, nuiv, is «been». De s in 't F. moet ontstaan zijn uit ö, en deze laatste moet zich ontwikkeld hebben uit een palatale d\ deze uit een linguale d. Verg. nog Dua 2.

Suli, loot, waterloot; sulisuli, uitspruiten. Zekerweljav. sulih, plaatsvervanger. Wel is waar is de beteekenis welke het F. vertoont, in sulih verloren gegaan, doch naar analogie van Jav. sulur (zie onder sosoml) mag men aannemen dat sulih eenmaal beide beteekenissen in zich vereenigde.

Susu, masusu, «a landslip»; synoniem met sisi. Jav. susup, sluipen, insluipen. Vgl. voor den samenhang der beteekenissen 'tEngelsche slip met het Nederl. sluipen.

SUSUNGA, opkweeken. Wijziging van SU^UMA. 1

T.

1. Ta en tawa, niet. O. en N. J. tan; Mak., Mal., Sang., Rotti, Letti ta, Bug. ta, niet, on-. Met tawa laat zich vergelijken O. J. taya (eigenlijk: er is niet; vgl. Sund. aya, er is), en Timoreesch kav (voor kava), Barnusa kawa, Kisar kaa, Amb. Haruku taha. Intusschen zouden de Timor. en verdere vormen ook de aequivalenten kunnen wezen van O. J. tapwan. Het Sang. tawe, er is niet, geen, niet, lijkt samengesteld te wezen uit ta en we, Tombul. weh-, zoodat het niet met F. tawa geheel identisch is. Het waarschijnlijkst acht ik dat tawa wegens de verwisselbaarheid van w enj aan O. J. taya beantwoordt.

2. Ta, tata, hakken, houwen, kappen, (intr.); ta, ook passief (doch dan

1 Het hier volgende Süvia is geschrapt. (Noot van 1016).

Sluiten