Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit houd ik eveneens voor een artikel, hetzelfde als Tombul., Sang. u. De ^in Moa gari, Aru gali heeft zich vermoedelijk uit die u ontwikkeld.

tadu, aangekomen. Jav. tanduk, 't juiste punt; de wortel is O. en N. J. nduk, duk, tref; een tref; juiste tijd; waarvan and uk, treffen, willen treffen; dumuk, tot aan.

Tai, kust, strand. Sawu d ahi, hetzelfde. Zonder twijfel verwant met Tag., Bis. tahi, naaien; tahi is dus eigenlijk «zoom».

1. Taka, afkomstig zijn; taka-taka, oorsprong. O. en N. J. saka of sangka, N. J. ook sëka, afkomst, oorsprong, waar iets van daan komt; een tweelingvorm van Jav. tëka, Sal. takka, komen.

2. Taka, in taicalailai, eenige weinige; takalevu, vele. Etymologisch hetzelfde woord als 't vorige; Jav. saka of sangka, dienende om 't min of meer onbepaalde van zekere hoeveelheid te kennen geven, zoodat men iets meer of minder dan die hoeveelheid bedoelt, bijv. saka li ma, ongeveer vijf; saka satus, een honderd; saka sëdela, eenige oogenblikken.

takelo, gebogen, gekromd. Uit prefix ta en secundairenstam kei o, Jav. këluk of këlung, waarvan pëngkëluk of pëngkëlung, buiging. Een eenvoudigen stamvorm is Jav. ëluk, bocht, bochtig; Mak. elu, melu, zich kronkelen.

Tako, in bu-tako, stelen. Tag., Ibn., Bis., Day. takau, Mong. takou, Tonsaw. tachau, Bat. tangko, Sang. tako, Pamp. nakau,Bent.(ma)nakau, Ponos. (mo)nakau, Niasch (ma)nago, stelen.

Takori, langs iets schrapen; i-takori, scheermes. Jav. kërik, schraapmesje, schrapen, of Tag., Bis. kalis, schrapen.

Tale, terugkeeren. Vgl. Ibn. tali, verwisselen, opvolgen, verwant met toli en uli, O. en N. J. tolih en ulih.

Tali-a, vlechten. Vgl. Tombul. tumali, spinnen; eigenlijk hetzelfde woord als M. P. tali, touw. 1

Tama, vader. M. P. ama, of met sluitende nasaal: amang.

*Tamata, mensch. Amb., Kei, Aru tamata, tumata, Sang. taumata, Bent. tomata. Verg. Atangane.

Tanga, beurs, zak, netje; tanga va, met een netje (visch) vangen. Misschien O. J. en Tag. tanggap, aannemen.

*tangane, van 't mannelijk geslacht; een man. Hetzelfde als atangane.

Tangi, schreien; tanglda, beschreien. M. P. tangis, hetzelfde.

1. tangka, dubbelgevouwen; tangkava, dubbelvouwen. In hoofdzaak hetzelfde als O. en N. J. rangkëp, dubbel, dubbelgevouwen, gevoerd (Fransch doublé), en tangkëp, tegen elkaar aangesloten; Mal. tangkap, pakken.

1 Het hier volgende Talikura is geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten