Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Tavi-a, taviraka, to brush, to sweep. Tombul. tëpi; tumëpi, vegen ; t ë t ë p i, bezem.

2. TAVI-A, plechtig ontvangen; I-TAVI, aandeel. Denkelijk Jav. tam pi, ontvangen, iemand ontvangen, onthalen.

Tavue-taka, ankeren; i-tavue, steen als anker gebruikt. Van tavu, wortel- en zinverwant met Mal. 1 dbuh, Jav. labuh, het anker laten vallen, ankeren. Eene varieteit van denzelfden stam is Tag. só.u, Bis. saog 1. Welke beteekenis de e in den uitgang heeft, kan ik niet verklaren.

1.Tawa, gevuld, geladen, bewoond. Van den stam awak of wak, lichaam; waarvan o. a. in 't Jav. awak ing prahu, 't hol van een vaartuig; awakp r a h u, de bemanning van een vaartuig, scheepsvolk; eene afleiding is Jav. la wak, buik van een vaartuig. Een bijvorm hiervan met anderen klinker is F. lewe (z. d.) en Jav. dewek.

2. Tawa, zie Ta 1. — Taya, zie Ta 2.

Tebe, rand; tebe ni ngusu, de lippen. Van denzelfden stam als O. J. w i w i, mond ; Mal. b i b i r, rand, zoom, de lippen ; Day. b i w i h, Mak. b ibere, Bug. wiwe, lippen; Tag., Mong. bibig, Ponos. biwig, mond; Tombul., Tont., Sea., Tond., Bent. wiwi, lippen; zoo ook Bur. vivi'n, Amb. hihi, Aru b ib ir. In 't Mong is bibig ook «rand, zijde», waarvoor men in 't Tombul., Tont., Sea, Tond. tëmbir zegt, Jav. tambir, een woord gevormd van denzelfden wortel, met verandering van w in b wegens den neusklank. Ditzelfde tëmbir, een voorbeeld van veelzijdig klankverloop 2, vertoont hetzelfde prefix als F. tebe, dat uit tëbe moet ontstaan zijn. De sterke O. J. grondvorm is we (uit we', met gebrauwdesluitletter), waarvan Jav. lambe, lip. In tebe ni manga, schaamlippen, heeft tebe denzelfden zin als Bis. bibig. Nagenoeg synoniem met tebe is Bati 2 3 (z. d.), verwant met Jav. 1 a t i, lip. Verg. ook nog Bebe 2.

Teve, besnijden. Misschien verwant met Tond. t u m e wa 1, en Tombul., Tond., Sea tewel of tëwel, scherp. De aard der klinkers in deze twee woorden staat niet geheel vast.

Tevuraki, ontploken of uitgespreid als een bloem of blad. Uit voorvoegsel t e, Bat. t a r, Mal. t & r, enz. en den stam w u r ak; zie onder vura.

TlKO, zitten. Vgl. Bent. tikil, Sang. tiki (uit tikil blijkens de afleidingen), Tombul., Tond., Tont. tekkël (of tëkkël), rusten.

TlLOM-A, slikken; 1-TlLOTILo, keel. Day. tëlën, Bat., Bis. tolon, Tag. t i 1 i n, Ibn. t a 11 a n, Mal. t S1 a n, Mig. t e 1 i n &, Niasch t ö 1 ö, Amb. tong-

1 De g staat onregelmatig in plaats van ft; zoo ook in 't Bis. diug=Jav. dawuh, en naug = Tombul. nawu (voor nawuh).

2 NI. in 't Tombul. ene. en in 't Jav., alsook in 't Day. tambiran, terwijl de rnormaal is in Mal. tambirang (voor tambiran). — (Het slot is geschrapt. Noot van 1916).

3 Op p. 27 r. 1 v. o. en p. 28 r. 2 hiervóór, leze men Tebe in plaats van Teve.

Sluiten