Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen tolo-lo, solo, sele, 't slikken, keel. TlLOM heeft zich dus ontwikkeld uit t ë 1 ë n.

TlMO, komkommer. Jav. timun, katimun, Day. hantimon, tantimon, Tag. katimon, Bis. atimun, Ibn. asimun, Lamp. antimun, Bat. ansimun, Dair. tjemun, Mig. tsimundry, Mal. timon, hantimon, mantimon, enz.

* TlNA, moeder. M. P. i n a, i n a n g. Over de t zie bij tama en ta(jl. tlnatina, wijfje, van vogels; Tombul., Tons. tina, Ponos. toina. In 't Mal. vervat in b ë t i n a, vrouwelijk.

TlNI, tien. Een als secundaire stam gebezigde afleiding, op de wijze van Jav. sinung, ginahu, binahu, van ti, d.i. nti = ënti, F. oti. Dat deze gelijkstelling juist is, blijkt uit het feit dat i-tinitini, "einde,besluit», volmaakt hetzelfde beteekent als i-otioti. Een synoniem van O. J. hënti, ënti is hantus, verwant met putus en met M. P. atus, Mal. ratus, enz., honderd. Evenals nu F. tin i, eig. ten einde, geëindigd, gebruikt wordt om het getal tien aan te duiden, zoo is van putus, afgedaan, afgeleid de term voor tien in de Ambongsche tongvallen: hutusane, hu-usai, etymologisch «waarbij men eindigt». Voor het verband dat er bestaat tusschen deze termen en 't woord voor honderd, in 't Amb. uton, utun, Bur. utun, Nufoorsch utin, verwijs ik naar mijn opstel over de verhouding van het Nufoorsch tot de Maleisch-Polynesische talen (volgt hierachter in Rubriek V).

Tiri, druppelen. Mal., Bat. tiris, druppen, lekken;Day. tirit, meteen dunnen straal vloeien ; Bis. tigis, Ibn. sigit, ingieten ; Tombul. tihis, uitvloeien, sijpelen, druppen; Tag. tigis, het sap dat uit de kokospalm vloeit; van daar ook het Jav. t i ri san, kokosstam, eig. dat, waar uitdruppelt of uitvloeit.

Tiro of siro, nederdalen. Uit een voorvoegsel t i of s i en ro , Mao. r o, binnen; O. en N. J. ro in djëro, 't diepe en inwendige.

TlTI, uitvloeien ;TITIVA, uitvloeien of neerdruppen op. Hetzij Ponos. ti tik, of Jav. titis, druppelen.

TOBU, diepte in een water. Vgl. Tombul. Tond.,Sea tambu,kolk, vijver. Daar TOBU ook vertolkt wordt met «pool for bathing in», schijnt het ook verwant met Tag. hambu, waarvan hambuhan, plaats waar men zich baadt.

Toitoi, de vrouwelijke scheede. Bis., Tag. toitoi, soort kruik met wijden mond (vgl. F. Manga), en met korten, nauwen hals.

TOKA, staan, geplaatst zijn; VAKATOKA, noemen, een naam geven aan. Het feit dat het woord voor «stand» ook «naam» beteekent, treft door de overeenkomst met het Jav., waarin djënëng, zoowel «stand, 't geplaatst

Sluiten