Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the end» komt in beteekenis volkomen met Jav. t u t u g overeen, ofschoon de accentuatie eerder naar t u n t u n g heenwijst. In f. koto vakanatutu, op de zijde liggen, is natu tu gevormd op de wijze van nadaku (z.d.), doch ter verklaring van den oorsprong des stamwoords baat ons dit niet.

1. TuvA; hetz. als duva (z. d.).

2. Tuva, vlijen, op elkaar plaatsen;tuva, trans. O.J. t umpak, op elkaar liggen; numpak, opstapelen. Hierbij zal ook wel behooren i-tuvatuva, «the stones which surround a house».

U.

1. Ua, vloeien, vloed, golf. O. J. wah, Mal. bah, vloed, stroom; N. J. wawahan, overstroomd.

2. UA, zenuw, spier, ader; uauana, gespierd, sterk. Mal., Bat. urat, Day. uhat, Tag., Bis., Ibn., Mong. ugat, Tombul. ohat, Tond. oat, Mig. uzatrö, Mak. ura, Bug. urë, Sumb. uwa, Niasch uwo, Lamp. oya, O. en N. J. u wat (in kuwat, gespierd, lichaamskracht) en O.J. wwad, N. J. oyod, ader, spier, zenuw, vezel, pit, wortel.

UlSE, ook. Vgl. O.J. nguni-weh, alsook \u vermoedelijk Bis. ug, en.

UBI-A, bedekken. Andere uitspraak van OVI (z. d.). Ook in 't N. J. is O.J. h öb, heb tot h u b (ahub) geworden.

*U<ïa, regen. Mal. h ü d j an , Day. u dj a n , O. J. h u dan , N. J., Bat., Rotti udan, Sea udan, Ponos., Mong. uyan, Tombul., Tont., Pamp., Ibn., Amb., Alor. u ran , Bik. o r an , Tag. ul an, Bis. ülan, Mig. urana, Middel-Ceram rowa, Aru guwon, Sula iya, Timor. na-ula. Vgl. de zeer uiteenloopende, hoewel oorspronkelijk identische vormen van dit woord bij Codrington, The Melanesian Languages (1885), p. 48.

Udu, aanlanden. Jav. udun, afdalen; secundaire stam Sumb. purung, p u ru.

Udu, neus, landtong, kaap. Mal. hidung, O. en N. J. hirung, irung, Bent. irun, Tombul. ngirung, Mong. ngiyung, Tag., Bis. ilung, Ibn. en Bat. igung, Niasch ighu, Sam. isu, Day. urong, Mig. uruna, Sumb. urung, neus. De assimilatie van de i der eerste lettergreep aan de te der volgende, gelijk men in de drie laatste talen en in 't F. opmerkt, is niet vreemd aan andere verwanten, want men vindt haar terug in den bijvorm, die Mal. hudju ng, Day. hudjong. Mak., Bug. udjung, luidt, en voor de tweede beteekenis van F. udu, nl. landtong, kaap, bewaard is.

Uli, roer. Tag. huli, Ibn., Bis. ulin, achtersteven; Day. kamburi en kambudi, Mal. k a m ü d i, roer, achtersteven ; Mig. w u d i, achtersteven. Uli is eene varieteit van u r i, w u r i, waarvan muri (z. d.); zulk een bijvorm is ook Mal. (Jav.) u d i k, stroomop.

Sluiten