Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Tombul., Tont. pësut, nauw; Tombul., Tont., Sea, Tond. mësut, drukken, nijpen, persen. Of in Sang. pësu, mësu, hetz., eene t in den uitgang afgevallen is, laat zich niet met zekerheid zeggen.

Veta, 't beste van iets. Jav. wëtah, gaaf, ongeschonden, en met gewijzigde uitspraak en beteekenis b ë tah , goed tegen iets bestand.

VETAKI, «the sticks placed over a native oven that the food may not be pressed by earth». O. J. patakis, afweer; van takis, N. J. tang kis, Day. takis, afweren.

veveka, vermolmd, wormstekig. Jav. bëbëk, andere uitspraak van bëbak en bijvorm van bubuk, molm, mijt, vormolmd; met aanhechtsel an.

Vewa, zaailing, teelzaad, poteling. Dit woord is, naar alle waarschijnlijkheid eene oude samenstelling, waarvan 't laatste lid is wa, plant (z. d.), en 't eerste öf O. J. wet, wit, begin, kiem; waartoe o. a. het geredupliceerde Mal. bibit (overgenomen in 't Jav.), kweekplantje, behoort, öfeen stam w i h , w e h, waarvan Jav. w i n i h, Sumb. w i n i, Bug. w i n e, Mak. b i n e, Day. bini, Tag., Bis. binhi, zaadje teelzaadje, kweekplantje, met infix in zou kunnen gevormd zijn.

VlA, willen. De Indon. verwanten hiervan onzeker; zie bl. 296 hiervóór.

vlda, splijten,breken; vida, trans.Jav. bëdah, doorgescheurd, gebroken.

Vl<?a, hoeveel? O. en N. J., Tomb., Tont., Sea, Tond., Sang., Bik., Sumb., Alor pi r a, Bis., Bur. p 11 a, Pamp. p i 1 an, Ibn. en Bat. p i ga, Day. p i ra, Mig. f i r y, Amb. w i r a, M. Ceram h i 1 a, Moa, Kisar en Letti w o i r a (voor o wi r a) , hoeveel? Bal. pi d an, «over hoe lang?» Mak. pi r an g, hoeveel (te meer)! Tag. zegt ilan , Dawalör irrë, Borowahing irën.

Vi(Jl-a, villen; bijvorm vo<Jl-a. Van eenen stam vidi, Sang. pisi of p i s i n , huid, bast; Bent. pisi, schil; p i s i n , huid. V o ö i moet ontstaan zijn uit pësi, met verzwakking van i tot ê, wegens den klemtoon der volgende lettergreep.

Vi(fo, vrfovftJo, navel. Day.,O.enN.J.,Tombul. pusër, Ponos. pusor, Tag., Bis. pusod, Form. puso 1, Mong. putod, Ibn. futad, Mal. pusat, Bat. pusok, Mig. fuitr&, Saleier poso, Sumb. pusu, Bur. pusë'n, Aru vusa, Kei vuhar, Alorkapohoro, Borowahing ta-puhë, navel; Sund. pusör, Niasch fusö ook navelstreng; welk laatste, behoudens de afwezigheid van de aanvangletter overeenkomt met Sam. u s o , Mao u h o, navelstreng. Dep is ook afwezig in Rotti u s ëk, Timor. o sa, Kisar en Moa ohor-ne, ohar-ne, Amb. useune. In geen dezer talen treft men de i van 't F. in de eerste lettergreep aan, al ontbreekt het niet aan soortgelijke wijzigingen van den klinker, bijv. in Mal. tidor, Mak. tinro, tegenover 't schier algemeene t u r u '; Sam. 1 i m u , Bat. 1 i m u t, Day. 1 i m o t tegen-

Sluiten