Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 't meer gewone lumut. Vermoedelijk heeft er eene aanleiding bestaan dat men den klinker opzettelijk veranderd heeft, doch welke die aanleiding geweest is, laat zich moeielijk meer opsporen. Ter onderscheiding van VUSO 2 (z. d.) was de wijziging niet noodig, zou men zeggen, daar de s en ö reeds verschillen.

VlLl, vruchten lezen ; vilika, trans. M. P. p i 1 i h , kiezen ; de k is ingelascht, op Mak. en Bug. wijze.

ViNAKA, goed. Eigenlijk «te gebruiken, nuttig»; van M. P. paka en infix i n; zie bl. 276 hiervóór.

VlTU, zeven. M. P. p i t u , zeven.

VodA, stuk geslagen (door tegen iets aan te komen), kapot. Jav. pëtjah, Bis. po sa, aan stukken, kapot.

Voöe, pagaaien ; i-vofe, pagaai. Algemeen M. P.; de voornaamste vormen zijn: Day. bës&i, Bis. bogsai, Tag. bagsai, Bat. borsi, Sund. boseh, Tombul., Tond., Tont., Sea, wole, Bug. wise, Mak. bise, Mig. fiwoy, Sumb. busi, pagaai, pagaaien.

VOfJl-A, villen ; zie VftJlA.

vokai of vekai, kameleon. Mad. brakay, leguaan. Volgens Gatschet is bok ai in den bergtongval «krokodil», doch er zijn geen krokodillen op Viti. Meent hij soms «leguaan ?» De r in 't Mad. woord is naar analogie van Tond. en Seatorokek, hagedis, tegenover Tombul. tokek, Mak., Bug. toke, Jav. tëkëk, Mal. tokeq, Sumb. teké.

vola, geteekend, geschreven; vola, merken, schrijven ;l-vola, iets waarmede gemerkt is ; boek. Jav. w ë 1 a, duidelijk zichtbaar, merkbaar.

voli-a, koopen ; voli-taka, verkoopen; i-voli, prijs. M. P. w ë 1 i, koopen, verkoopen.

Vonot-a, water opstoppen; zie Bonot-a.

Vonu, schildpad. O. en N. J., Lamp., Bug. pënu, Mal. en Mak. panu , Bat. p o n u , Mig. f a n u , Mong. pomponu, zeeschildpad.

Vorakina, verduren; vakavoraki,onwillig. Vgl.Jav. plërak (vaneen stam përak), misnoegd kijken, ontevredenheid toonen.

VORI, een afkeer hebben; niet met elkaar willen slapen (van echtelingen); vorita, trans. O. J. purik, wrevelig zijn, af keerig worden; N. J. uit wrevel 't echtelijk dak ontvluchten.

vorota, breken (vooral brooze voorwerpen); kavoro, gebroken ; bijvorm : kavera. Vgl. Sund. prët, knap! (geluid); en Jav. borot, stuk, kapot, lek.

* vosa, spreken ; vosaka, spreken tot; veivosaki, samenspraak. Sesake v a s a, Fate f i s a of b i s a, Florida b o s a. Van dit woord weet ik geene bevredigende verklaring te geven; aan een M. P. p a u t j a p, O. J. p o tj a p,

Sluiten