Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegevoegde a voorziene vorm van sang, één, bijv. in Tag. sangpuwu, 10, óf sa, in waarde = san g, 't Jav. sa, sëin sapuluh, en nga, dat het meervoud aanduidt o. a. in 't Mao. en Sam.

vulua, schaamharen. Van M. P. wulu, lichaamshaar, veêren, wol. Het aanhechtsel an dient öf om een collectief meervoud uit te drukken öf om te kennen te geven, dat men zeker soort van haar bedoelt. 1

vuluvuluka-ni-mata, oogharen, wimpers. Uit vuluvulu -{- aanhechtsel an met ingelaschte k; zie boven Vulua.

VUNA, beginnen. Uit M. P. p u h u n of samengetrokken pün, en an.

vünavunawa, sponsachtig. De stam is vu na, andere uitspraak van vu nga, Sam. punga, beschimmeld, Sang. wungan, schimmel, Bal. bungan kahang, spons; vgl. Vunga.

VüNI, verborgen ; VUNIA, verbergen. M. P. w u n i, geheim, verbergen.

Vu-nl-wai, geneesheer. Eigenlijk «watermeester, waterdokter, drankjesmeester», uit vu, M. P. p u en wai, water. In 't Sam. heeft w a i den zin van «geneesmiddel» aangenomen, en datzelfde mag ook wel voor 't F. verondersteld worden.

vunga, rots in zee. Het zal eigenlijk wel koraal beteekenen, en hetzelfde woord zijn als Sam. punga, koraal. Dit laatste is wederom oorspronkelijk een bijvorm van pua, bloem; O. J. wungah en bungah, Day. bungah, Mal. bunga, Sang. wunga (bunga), Tombul., Pak., Tond. wunga, Bent., Tonsaw., Ponos. bungan (Sang. bungan, schimmel), bloem, en Ibn. b u n g &, Bis., Tag. bunga, Bik. b o n g a, vrucht. De vergelijking van koralen met bloemen heeft niets bevreemdends.

vura, zwelling; vura-vura, uitspruitsel; vurakaraka, in bloei; vgl. tevuraki. Tombul., Bent. wurak, Ponos. wuyak, Mong. buyak, Sang. wura'ë, Bik. burak, Bis. bulak, Tag. bulaklak, bloesem, bloem; vgl. Day. 1 ë 1 a k, hetz.

* vuravura, wereld, aarde. Florida vu re, volk. Vermoedelijk in oorsprong hetzelfde woord als 't vorige; het begrip van eene ontplooiing ligt er aan ten grondslag; een dergelijk begrip ligt in Skr. prapaiïca.

vure, uitspuiten; vurevure, bron. Mal. burei, uitstorten, uitloopen. Verwant met Day. pura, uitspuiten; denkelijk is vure een secundaire stam, met aanhechtsel i, om een veelvuldigheid der handeling te kennen te geven. In 't Day. is met pura synoniem sambur, en dit herinnert aan Jav. s u m b ë r, bron, en s u m u r, put.

Vuru, kruimelen. Vgl. Day. purut, urut, kneden, wrijven. Er moet evenwel opgemerkt worden dat het trans. vuru-ya luidt.

1. Vusa, geslacht; zie Yavusa.

1 Het hier volgende Vulüvulu is geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten