Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. VuSA of vu(ïa, rot. Jav. bosok en basah, Mal. busuq, Sumb. m u s u , Barnusa b u 1 a, rot, verrot, stinkend. In verderen verwantschapsgraad staat Tombul. w u r uk , Tag., Bis. buguk, Ibn., Mal., Bat. b u ru k, Mig. wu ru ka, O. J. wük, enz.

1. vuso, schuim. Mal. en Mak. b u s a, Sund. b u d a h , Bat. b u r a, Mig. wory, Tag., Bis. bula. De o in vuso veronderstelt eenen uitgang ëh, die terug gevonden wordt in den bijvorm O. J. wërëh, naast wërö, N.J. u r u h.

2. VüSO, de jongste bladeren van den kokos, smal uiteinde of spits van iets; yate-vuso, long (uit yate, lever, hart, en vuso). Day. puso, bloesemknop, vooral des kokospalms; Tombul. pusu, bloesemtros van den kokos, hart; Bis., Tag. pusu, Ibn. f u t u, bloesemtros, hart; Sumb. pusu, hart; Jav. pusuh, long.

vütl en vutika, haar, wol, veêren. De stam is M. P. wu t, o. a. in Ibn. b u t, meerv. b u b u t; Sang. u t a, Bent. u t a k, Tonsaw. u t a c h, haar; Tombul. w u t wu t, Tag., Bis. b u tb u t, Jav. b u b u t, waarin 't begrip ligt van uittrekken, uithalen (van daar F. v u t i - a, haren of veêren uittrekken; gras uittrekken of uithalen); in afleidingen als Jav. rambut, haar, dj amb u t, schaamhaar, enz. Vu t-i beteekent dus eigenlijk «uitgetrokken, wat uitgetrokken wordt»; een gelijkwaardige Indon. vorm zou wezen w u t a n. Wat ka in vuti-ka voorstelt, is niet duidelijk, doch het is klaarblijkelijk een stamwoord, dat in Mao. kaka, een haar, verdubbeld voorkomt.

1. Vuvu, ijverzucht, ijverzuchtig, jaloersch. Uit wuwu, dit uit wu-u, wu'u. Ibn. ab u b u (minder regelmatig voor ab u gu), Bis. abugü,Tag. (pangi)bughu naast — mbulu, Day. kabëhu, Mal. tjamburu, Mak. k i m b u r u , Bug. e m p u r u , Sang. k a 1 i m b u r u en k a 1 i m b u h u, jaloersch, ijverzucht, nijd.

2. Vuvu, fuik. M. P. w u w u.

3. VUVU, modderig, drabbig. Vgl. Jav., Mal. bubur, pap, brij.

w.

Wa, algemeene benaming van kruipplanten. O. J. wwad, Tag. ugat, N.J. oyod, enz.; hetzelfde ah Ua 2.

Wai, water. O. J. way, way, (N. J. we in we-d a n g), Sumb. wai, Bur., Ceram wae, Bug. uw&e.

WAKA,wortel. Dit sluit zich onmiddellijk aan bij Niasch wa' a, Aru wa g ë r, Kei, Amb. war, Letti war-ni, Z.-W. Ceram waa, bijvorm van Mal. ak a r , Bal. akah, Mak. ak a, Kisar ar-ne, Barnusa ar, Rotti o k ak, Mao. aka, Sam. aü. Het feit dat zoo nauwverwante dialekten als Kisar en

Sluiten