Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letti, alsook F. en Pol. ten opzichte van den voorslag van elkétar afwijken, toont voldoende dat beide vormen reeds in de grondtaal in zwang moeten geweest zijn.

Wale, voor niets, gratis, nutteloos. Mogelijk Jav. waleh, eenvoudig, platweg, flauw; doch wegens de beteekenissen van Polyn. wale eer Mal. bal iq, Tag., Bis. b al i of bal ik , Jav. wal i of bal ik, verkeerd.

wali, schertsen. Vermoedelijk eigenlijk «keeren», hetzij men dit opvatte als « antwoorden, r e p a r t i e geven », of als uitspreken of opgeven van wat de Jav. noemen: Wangsalan's; of, waarschijnlijker nog, van beide tegelijk. Immers, wangsal is synoniem met wali, en van denzelfden, of den verwanten stam alih, is Tag. pó. 1 i, woordspeling. Een Krama-vorm van dit p a 1 i is misschien het welbekende Mal. p a n t u n, dat, zonderling genoeg, niet in 't Jav. voorkomt 1.

Walu, acht. M. P. ualu, uwalu.

waluki, rimpel. w a moet een formatief zijn, en waarschijnlijk hetzelfde als in Tombul. walulang, rimpel.

*1. Wangka, vaartuig, boot. Tag., Bis., Binongko bangka, Mong. wangga, Bur. waga. Het Jav. en Day. wangkang heet uit het Chineesch overgenomen, wat onaannemelijk is.

2. wangka, brandend, vlammend. Dit herinnert aan N. J. wongwa (wangwa), bijvorm van wawa, Tombul. waha, Mong., Tag., Bis., Ibn. b a g a, O. J. w a, Mal. b é r a, enz., kolenvuur; doch de k blijft dan onverklaard. Zou het samenhangen met O.J. wangkawa, stralenkrans?

W ara-i, er niet zijn. Tag., Bis. ual a, er niet zijn; etymologisch hetzelfde als O. J. wwara, wara, Mad. bada, er zijn; doch N. J. ora wederom «niet».

Wasa, oceaan. Vermoedelijk eigenlijk «het sop, het nat», Mak. basa, nat; Tag. basa, wasschen; Ibn. bati, basé, nat.

Wati, echtgenoot. Jav. batih, lid van 't huisgezin; Tag. kabati, makker, gezel.

Weka, bloedverwant. O.J. wëka, zoon, telg, kroost.

werut-a, schrapen met de hand. Jav. b ër u t, schrammen.

Weweli, helder, schijnend. Oogenschijnlijk wat men in 't Jav. zou noemen een Kramavorm van O. en N. J. wela, welawela, helder, duidelijk.

wllika, tellen. O. en N. J. w i 1 i s, tellen. De k ingelascht nadat de j des uitgangs verdwenen was.

Winiwini, smal, dun, van dieren; winiwinit-a, hetzelfde, doch alleen van den nek gezegd. Kwalijk te vergelijken met Jav. vv i n g i t, deftig, zedig;

'Er zijn trouwens, zooals men weet, meer Kramavormen in 't Mal.: hintën(Skr. hïra), djintën (Skr. jïra).

Sluiten