Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Yame, tong. Sumb. 1 é m a (omgezet uit 1 a m e), Amb. lama', gewest, mei (voor amei); Moa name, Letti namne, Kisar nama'n (voor namai'n), Ceram mei, tong; Mak. name, smaken, proeven. Vgl. Mao. tame-tame, smekken. Ook hier afwisseling in de eerste lettergreep van a, la, na en na.

Yana-yana, «loosely plaited» van eene mat. «Loosely», d. i. «zoo wat», ligt in de herhaling. Op zich zelf is y a n a klaarblijkelijk eenvoudig M. P. anam, vlechten.

yananawa, licht op 't water drijven. Het bijbegrip van «licht» ligt in de reduplicatie ; yanawa komt op hetzelfde neêr als Nawa (z. d.). Van dezen stam is O. J., Mak., Bug. banawa, Timor wënaw, benaw, Day. bana ma, schip; Tag. banabA, plank, scheepsplank.

yangka, kruipen. Verwant metjav. mërangkang, bërangkang, rumangkang, kruipen. Hier is ya gelijkwaardig met ra, welk ra echter uit een '« zou kunnen verloopen zijn.

Yango, lichaam. O. en N.J. wan gun, gedaante; wangunan, gestalte, bouw; Tombul., Tond. wan gun, fraai; vgl. Skr. rüpa en rüpawat, Lat. forma en formosus, voor den samenhang der begrippen. yango is slechts eene andere uitspraak van vango (zie vangon-a), gelijk O. en N.J. w a n g u n van b a n g u n. Hier vervangt y a onmiskenbaar w a.

Yani of ani, weg, heengegaan. Dit moet eigenlijk «elders» beteekenen; het is verwant met Tani (z. d.) en Jav. waneh, ander; aneh, vreemd. Het kan zoowel met het een als met het ander identisch zijn.

Yanuyanu, eiland. OpVanuaLevu zegt men hiervoor nananu. Desniettemin veronderstel ik dat yanu niets anders is dan in 'tO. en N.J. wanuh, gemeenzaam bekend. De twee thans zoo uiteenloopende beteekenissen kunnen zich ontwikkeld hebben uit een woord als ons «wonen», zoodat yanu eigenlijk ware: woonplaats; wanuh, iemand met wien men gewoon is om te gaan.

Yarangi, wapentuig. Gevormd met aanhechtsel i — an, en yarang, Bis. adang, gereed; waarvan O. J. adangan of madangan, gereed, vaartuig; N.J. adangan, en meer gewoon dangan, bereid; Tombul. ayang (op Mongond. wijze2), waarvan papaayang, gereedschap. Van den wortel dang komt ook Mal. padang, Jav. pëdang, zwaard. Dat een woord voor gereedschap, tuig, gebezigd is geworden om meer inzonderheid wapentuig aan te duiden, blijkt o. a. uit Jav. dëdamël. Nog dichter bij yarangi staat

1 Amb. heeft meermalen in den uitgang a voor een ouder ai of i, o. a. in m ata, dood, M. P. matai, of mati.

2 Dezelfde onregelmatigheid ook in 't N. J. in rayi, doch hier om klankafwisseling te hebben, voor radi, rari. Hetzelfde geldt van Tag. yadi = Mal. djadi, Jav. dadi.

Sluiten