Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aan 't Skr. ontleende woord O. J. sandjata, wapen; N. J. geweer;Tag. san data, wapen. Dit is een verbastering van Skr. samyata of samyatta, gereed, uitgerust; dus, in beteekenis, verwant met Bis. adang en Jav. adangan. Het is geenszins onmogelijk dat het vreemde woord een inheemsch, uit adang afgeleid, verdrongen heeft. Immers sommige van de meest alledaagsche uitdrukkingen zijn in 'tjavaansch, en nog wel in Ngoko, verdrongen door de Sanskritwoorden, zooals desa, rasa, gëni, enz., soms met eigenaardige uitbreiding van beteekenis.

Yare; vakayare, in gezondheid verbeteren; yarea, opkweeken (eigenlijk: doen gedijen). Day. djari, geworden; mandjari, goed gedijen, tierig staan; Mal. djadi, O. en N. J., Sumb. dadi, Bis. dali, Tag. yadi, Mak. djari, Bug. tjadji, Mig. zari, manjari, worden, gedijen, groeien.

Yate, lever. M. P. atai, hatai (Sund. hate), en met verzwakten uitgang: ati of hati, dat nu eens lever, dan weêr hart, en in ettelijke talen alle beide tegelijk beteekent. Opmerking verdient de Form. vorm wate.

yatu-na, in eene rij plaatsen, i-yatu, rij; O. J. hatur, o. a. regel, schikking; zoo ook N. J.,Bat., Mal. atur; Day. atoh, Tag. hatul, overleg, raad; enz. Vgl. Jav. tur, en ook O. J. tutur, overleggen, denken, spreken.

Yauta, brengen; yau, goederen. Een secundaire stam hiervan is Kauta (z. d.).

Yau-yau, mist, nevel. O. J. hawun-hawun, mist, nevel; Day. dichterlijk hawon, hemel.

Yava, voet; hetzelfde alsVAN0.2. Waaruit ya ontstaan is, laat zich vooralsnog moeielijk raden, doch het is in elk geval identisch met de a in Tahitisch awae, voet. Men zou zulk eenen voorslag eerder bij VA, vier, verwachten, dan bij «voet».

YAVIT-A, slaan (met eenen stok). O. J. ab i t in de verbinding ubat-abit, rechts en links om zich heen slaan; N. J. mobat-mabit; verwant met abët en sabët.

Yavou, besnijden, besnijdenis. De opgegeven beteekenis kan kwalijk nauwkeurig zijn ; het woord moet beteekenen als «een vou», d.i. hier: een jonkman, een vrijer. Men wordt namelijk eerst jonkman door de besnijdenis. Deze bijzondere toepassing van 't woord vou, jong, vindt men terug in de Tag. uitdrukking bago ng tauo, jonkman, jongeling die vrijen gaat.

Yavu, de grond waarop een huis staat. Hetzelfde woord als Mal. dapur, haard;Day. dapohan, Tont.,Tond. amporan,Tombul., Sea ramporan, Bis., Tag. dapug en apügan, Ibn. dafüg, haard; Jav. dapur, aard, stam, zoogen. stoel van bamboe of suikerriet, waarvan de stengels uit één wortel opschieten.

Yavukavuka, tuin. Yavuka is vormelijk identisch met Day. dapohan

Sluiten