Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Tont., Tond. amporan, doch in beteekenis «dat wat bij den yavu, den dapoh behoort». De geschiedenis der k is hier dezelfde als in YALOKA.

Yavusa ofvuSA, stam, geslacht, geslachtreeks. Indien we alleen den vorm vu sa kenden, zou men allicht denken dat het eene andere uitspraak was van Vlóo, d. i. Mal. pusat, enz. navel. Doch het voorgevoegde ya is dan moeielijk te verklaren. Ik vermoed dus dat het eigenlijk «lijn», Fransch lignage beteekent, en met an afgeleid is van O. J. en Bis. apus, Mao. aho, lijn, koord, streng; Bis. en Tag. gapus, Bis. apus, binden, vastsnoeren. Aangezien matangkali synoniem is met YAVUSA, en de eerste term duidelijk samengesteld is uit mata, «gelijkelijk, even», en ngkali, welk ngkali «band» uitdrukt, zoo kan de hier gegeven afleiding van YAVUSA op eenige waarschijnlijkheid aanspraak maken, want F. ngkalina en Tombul. mahapus, Tag. maggapus zijn synoniem 1.

Yawa, verte. O. J. dawa, 't lang zijn ; N. J. dawa, Mig. lawa. De lange a in 't O. J. toont dat het woord oorspronkelijk met eene geschraapte g sloot; wij vinden deze, tot k verscherpt, terug in veiyawaki, ver uit elkander. Voor den samenhang der begrippen is het voldoende te verwijzen naar Lat. longlis, longe, en de daarvan afkomstige Romaansche woorden; alsook op Skr. dïrgha, lang en ver reikend.

1 Het blijft do vraag of er ook niet tusschen apus en pusër eenig verband bestaat.

Sluiten