Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alaala, tegenwoordig zijn; alaalafanga, het aanwezige gezelschap. Van denzelfden stam als Mal. hadap, Tag., Bis. hadap, waarvan ook F. ngkarava.

Alafia, te bereiken, te halen. O. J. alap, nemen; ook: zoeken, in alapkëna; Sumb. ngala, vinden; Tag. hanap, halen, zoeken. Day. galap, ontvreemd, is gelijkwaardig met*kalap of *kalap. Mao. arahi, leiden, ergens brengen, waarvan arahanga, het leiden, ergens brengen, kan vormelijk hetzelfde wezen als een Sam. alafi, doch de h zou ook uit eenen anderen klank kunnen ontstaan zijn, en daarenboven vertoont het eene andere beteekenis.

Alasa, vurig begeeren. Vgl. F. lasa?

*Alelo (arero), tong. Tombul., Tont., Tond.,Mak.,Bug. lila, Ponos., Mong. dila, Bent. rila, Day. djela, Mal. lidah, O. en N. J. lidah, Mig. en Niasch lela, Tag., Bis., Bat. dila, Dairisch dilah, tong. Van denzelfden stam komt Mao. korero, Hawaii olelo, spraak, taal, gezegde', terwijl reo, taal, woord, slechts eene gewijzigde uitspraak is van rero met uitstooting eener r, of liever eener oudere d, den klank die zich in 't F. zoo dikwijls ontwikkeld heeft tot ö, en in het Tonga eindelijk h geworden is, in Sam. en Mao. geheel wegvalt. De overgang van i tot e is in dit woord niet alleen tot het Polyn. beperkt, zooals de aangehaalde voorbeelden uitwijzen; men kan er bijvoegen Ibn. delut, likken, O. en N. J., Bat. dilat, Mal. djilat, Mig. lelatrft; met anderen sluiter Day. djelap, Bis. tilap (onregelmatig voor dilap), en, oogenschijnlijk zonder sluiter, Tombul., Tond., Tont. sila, Sea dila, Mong. modila. De u in Ibn. delut is ontstaan uit eene ë, zoodat het Ibn. ten opzichte van den klinker der tweede lettergreep met het Pol. overeenstemt. Ook in Sumb. djalli, likken, moet de i uit eene doffere letter dan a ontstaan zijn. Bij Ibn. delut schijnt zich, wat den vorm betreft, ook Mak. lero, akalero, kauwen, Bug. magalero, aan te sluiten.

v Ali (houten peuluw). F. kali.

Alo(aro), voorzijde. O.J. harëp, N. J. arëp, Day. taharëp. Eigenlijk slechts eene andere uitspraak van hetzelfde woord dat men in Alaala ontmoet.

alofa (aroha), liefde, beminnen; alofani, elkander beminnen. o. J. harëp, N. J. arëp, waarbij ook F. ngarova behoort.

Amuia of amutia, gezegend; Tahitisch amui, vermeerderen. Verwant met Jav. imbuh en imbët, toeneming,vermeerdering, ngimbuhi, ngimbëti, vermeerderen.

Amuli (amuri), later, naderhand, achter. Zie Muli.

1 Vgl. Tond. lumila, sproken.

Sluiten