Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Au, boomstam. F. kau.

Aua (aua, kaua), firj. Ibn. auan, Iloko aoan , er niet zijn.

Au-fana, boog. Z. Fana.

Awa, doorgang (awa, kanaal, rivier). O. J. h a w a n , weg.

1. Awe, zonnestraal. O. J. we, ng we, van waar sang hyang we, n.J. srëngenge, zon.

2. Awe, geven, nemen, wegbrengen; awea, weggebracht. Mao. zegt ka we, kawea, zoodat de ware uitspraak misschien awe, awea is. Ik denk dat het woord met O. en N. J. a w e h, stam w e h, te vergelijken is.

E.

1. E (e), door. F. e, in, te.

2. E (e), tusschenwerpsel bij den vocatief. F. e.

Efu, efu-efu (nehu, pu-ehu, pu-neneiiu), stof. O. J. 1 ë b ü, n. J. 1 ë b u, Mal. d&bü, l&bu. De e is hier ontstaan öf uit a óf uit ë, welke laatste overgang in 't Mak. zeer gewoon is. Vgl. Lewa = 0. en N.J. lawas, en Lewelewe.

"Ele, roode aarde; èle-èle, aarde. F. n gkele.

Eli (keri en kari), graven. F. keli. De e is hier door Umlaut te verklaren.

F.

Fa (wha), vier. F. v a.

FAa (WHAKA). F. v a k a.

fafa (waha), op den rug dragen. F. va va.

Fafine (waiiine), vrouw, wijfje; Mao. tamahine, dochter. Sang. waw in e, Bent. wa w i n e i, Saleier b a h i n e, Mak. b aïn e, Tont., Sea. w ewene, Day. habinai, Z.-W. Ceram mafinai, mahina, bina, N.-O. Ceram mahina, Bur. ëmbin a, vina, Tonsaw. bene, O. J. bini, Tag. b i n i b i n i, Sumb. k a w i n i, w i n i.

Fafo, i fafo (waho), buiten. Tag. babau, boven, veraf; i babau, boven; Bat. b a b o, Bug., Tombul. w a w o, Mak. b a w o. Vgl. wat het verband tusschen de beteekenissen betreft Skr. u d, op, en uit, met Germ. u t, ons uit, van waar buiten.

1. Fai (whai), rogvisch. F. vai.

** 2. Fai, zeggen. Uit f a n i, Sumb. p é n i.

*Fala, pandanus. O.enN.J. pandan, Sumb. panda, Mal. pandan, Tag., Bis. pangdan, Iban. paddan.

Fale (whare), huis. F. vale.

Faliu, ten ondergang neigen (van de zon); faliu, 't hoofd wenden. Ik houd het onderscheid tusschen deze vormen voor denkbeeldig; het is Bis. baliu, O. J. waluy, wenden, keeren.

Sluiten