Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOÈ; 1. foe, villen. F. v o ó i a.

Foi, terugkeeren; foi-a, genezen. Ibn. poli, keeren, stelpen.De /is tusschen twee klinkers uitgevallen, gelijk meermalen ook in hetTag. geschiedt.

FOLA (HORA), uitspreiden. Jav., Tombul. wëlar, Tag. bilad, id. Verwant is ook g ë 1 a r.

Folafola, bekend maken, uitleggen. F. vola.

Fole, uitgeteerd. Bis. p o 1 a i, impotent; Mak. p a 1 e, zwak.

1. FONO, lap, ingelapt stuk. F. v o n o.

2. Fono, vergadering. Misschien eig. vergadering in plenum, en dan te vgl. O. en N. J. pënuh, Mal. p&nuh, Tag., Bis. pono, Pamp. pno, Mig. feno, vol.

FONOT-IA, verhinderd. F. v o n o t - a.

Fotu, verschijnen, uitkomen, vrucht dragen. F. v o t u.

Fou (hou), nieuw, recent. F. v o u.

Fu, vulva. Mal., Day., Tag., Bis., Jav. püki, Ibn. fuki, Alor uki'n, M. Ceram hui, Letti, Kisar, Sawu u i, Sula p ö k.

1. Fua, beginnen, zijn oorsprong hebben. F. vu n a, vgl. Mua.

2. Fua (hua), vrucht, enz. F. v u a.

3. Fua, bloot, ledig, ijdel. F. v u a, ledig, onbewoond.

4. Fua (hua), wegen, oplichten; fuafuatia, te wegen. Bis. bogat, Tag. buhat, Pamp. buat, Bik. gabat, Day. bëhat, Sund. borat, O. J. bwat, N. J. bot en wrat, Sang. wëha'.

Fuè, 't haar afsnijden. Dit moet eene afleiding zijn, met aanhechtsel an, van een stam fuk, Tombul., Tont., Tons., Tond., Mong. wu uk, Ponos. b u o k, haar.

Fua, ijverzuchtig. Uit een stam f ü , uit f u u , F. v u v u, en aanhechtsel an. Als subst. wordt opgegeven fua. Zeer apocryph, daar eenekevenzeer in 't adjectief zou gestaan hebben als in 't substantief.

Fuata of fuanga, het gewas, erop. F. v u a t a.

Fula, fufula, zwellen; eene zwelling. F. v u r a, krop, bloesem; vgl. F. vuravura.

FULI (HURl), terugkeeren, omkeeren, Vgl. O. en N. J. p u 1 i h, terugkeeren, zich herstellen; ulih, mulih, terugkeeren.

1. Fulu, tiental. F. v u 1 u , M. P. p u 1 u h.

2. Fulu, veêren, lichaamsharen (huru, haar; hou, veêren). F. vulu. Mao. huru en hou vertegenwoordigen twee verschillende uitspraken van één en hetzelfde woord. Het gebruik dat het Mao. van die twee vormen maakt laat zich gevoegelijk vergelijken met onze onderscheiding van hoofsch en heuseh. 1

1 Een 3" art. Fold is hier geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten