Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vIta, wij, ik. M. P. kita.

ite, voorspellen; Mao. kite, zien ; misschien de ware spelling ite. Secundaire stam met aanhechtsel i. Tag., Bis., Bik. kita, Day. ita, mita, gitan, Sumb. ita, ngita, Bug. ita, mita, makita, Jav. was-kita, Bat. mida.

Iti (iti), klein, gering. Jav. itik.

Itu, zijde, kant. Vgl. O.J. tung, tuntung, spits,punt;Mong. luntung.

Iü (hiku), staart. O.J. ikü, Bat. ikur (uitgespr. ihur), Day. ikoh, Mal. ekor, Tag., Bis. ikug, Form. ikog, Bug. iko, Mak. ingkong, Sumb. kiku.

Iwa (iwa), negen. F. diwa.

Iwi (iwi), been. F. sui, onregelmatig voor <ïui. De w in iwi strekt ten bewijze dat de overgang van u in i eerst in betrekkelijk laten tijd heeft plaats gehad ; de w was natuurlijk een overgangsklank tusschen de «van du'i (in de moedertaal van F. en Pol. waarschijnlijk reeds dju'i geworden 1.

L.

*1. La (ra), zon. Yap (Carol.) ran, Erom. dan, Marsh, ran; N. Cal. tan, Lifu dra, Mare ran, dag. Vgl. O.J. arang, doorschijnend, ijl, dun; N. J. arang en tërang. Vgl. voorts Tombul. tërang, Tag. madalang, helder, duidelijk. Iban. dalang-arang, helder schijnsel (der maan; van goud). Bat. torang, 't aanbreken van den dag, 't dagen, patorang ari, bij 't aanbreken van den dag, dageraad. Alor. taran, helder; Ot Danum brang; J. padang, licht. Simaloer dan, dan, tijd. dan, ran, tijdsduur.

2. La, tak. Sang. lëlang, tak; Bis. langa-langa, boommet veel takken.

3. La (ra), zeil. F. la da.

4. La (ra), daar, ook meermalen zgn. expletief. F. la. 2

Laa, lees: LAa, stappen, overstappen (raka, in 't loopen verward raken); pass. lakasia. Jav. langkah, overstappen, overheenstappen. De s in 't passief heeft zich öf uit de h ontwikkeld, öf er bestond een bijvorm langkas; vgl. de verhouding van Jav. tapih, vrouwenkleed, totTag., Bis. tapis.

Laau, lees: LAaU (rakau), stok, boom, hout. Samenkoppeling van la, tak, en èu, hout.

Lae, een gedeelte van 't gelaat; Tonga, voorhoofd; zoo ook Mao. rae. F. rai.

Lafo, laten vallen, neêrwerpen. Vgl. Mal., O. en N. J. labuh, Day. laboh, Ponos. lawu, Mong. labu, Bis. labü; wegens de o zou lafo identisch kunnen zijn met den O. en N. J. bijvorm labëh, lawëh.

1 De palataliseering van t en d wordt niet alleen door eene volgende i of e, maar ook door eene u of o begunstigd; o. a. Sund. tjuli voor tuli; Bug. tjowa (uit tjuwa) voor tuwa.

2 Een 5* art. La is hier geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten