Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lafulafü, grauw. F. dradravua.

La'i, doch Mao. ra, westenwind. Ra is natuurlijk F. ra. Het toevoegsel i in 't Sam. begrijp ik niet, daar het woord wegens zijne beteekenis zich niet vergelijken laat met Sang. daki, oost.

Lalato, bijvorm van salato (z. d.).

Lalo (raro), 't onder, 't diepe. O. en N. J. dalem, (O. J. ook dalëm in dalëman, ingewand), Mal. dalSm, Tombul. rarëm, Mong. en Bis. dalom, Sang. dalung, Tag. lalim, Mig. lalina (dalinS).

Lama, met toortsen visschen ; boom die olie geeft; Mao. rama, toorts. F. ramaka.

Langa (ranga), oprichten, zich verheffen; malanga, oprijzen, zich opmaken (maranga, oprijzen). Sang. marangë, hoog; karangëtan, hooger; mëndangë, hoog maken ; Sumb. djangga, hoog.

1. Langi (rangi), hemel. F. langi.

2. Langi (rangi), lied, zingen. Tombul., rani, lied, zingen; ofjav. rangi n, zacht ruischen?

1. Lango (rango, en met omzetting ngaro), vlieg. F. lango.

2. Lango, steunpunt; langomia, gesteund. F. lango, dorpel.

LANGONA, hooren, verstaan (RANGONA als pass. beschouwd vanRONGO).

Andere uitspraak van Longo, te vergelijken metjav. dangët, Mal. dangar, in verhouding tot rungu, O. J. rëngö. Vgl. lünga en Longo.

Lano, een meer. F. drano.

Lata, gewend, tam. F. lasa.

1. Lau (rau), blad. f. drau.

2. Lau (rau), honderdtal. F. drau.

Laü, overbrengen. O. en N. J. laku, gaan, doch in den zin van 't causatief.

Laua (raua), zij beide. F. rau.

Lawa (rawa), geheel en al, heel, zeer. F. rawa.

Lawelawe, gestrengeld; FELAWELAWEI en FELAWELAWEAi, in elkaar strengelen. O. en N. J. lawe, draad, garen.

Le (kore, kahore), niet. F. d red re.

LEa-LE^, schijngestalte van de maan. Afgeleid met aanhechtsel an van een stam dien men terugvindt in O. J. lek, maan.

Lefu (kehu), asch. Vermoedelijk slechts eene variant van Efu.

Lemo, verdrinken. Tombul. lëmës, Bug. lëma, Mak. ldmasa, verdrinken. Vgl. ook F. dromu.

Leo, stem; geluid (reo, stem; spraak). Zie Alelo.

Lewa, langgeleden. O. en N. J. lawas. Vgl. Loa.

Lewelewe, spin, in aponga-lewelewe, spinneweb. F. lawalawa. De

8

Sluiten