Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering der beide klinkers is zonderling; men zou haast zeggen dat het geschied is naar het voorbeeld van 't homonieme Jav. dewe (dewek), F. lewe, voor dawak.

1. Lima, hand, arm. F. linga, waarmede Mao. ringa volkomen overeenstemt. De grond van die verwisseling der nasalen ligt zeker wel in de neiging om lima, hand, van «vijf» te onderscheiden.

2. Lima (rima), vijf. F. lima.

LlMU, mos. F. lumi.

llngoa, verschrokken. Jav. lëngër, versteld, verbouwereerd; met aanhechtsel an.

Liu, veranderen, wenden. F. liu, in eenigszins gewijzigde beteekenis; Sang. saliu, verwisselen; Bis. liwan, anders.

Loa (roa), lang, lang geleden. O. en N. J. la was; vormelijk zou het identisch kunnen wezen met O. J. lëwas, N. J. luwas, oud, over den tijd, versleten. Vgl. Lewa.

LOFIA, overstroomd; LOLO, overstrooming. Jav. lëb, lëlëb.

Loi, mier (ro, insekt). F. lo, lolo. De i drukt hetzelfde uit als de herhaling.

Lo-i-mata (ro-1-mata), traan; eigenlijk «oogwater»; soortgelijke uitdrukking F. wai ni mata. Lo is Jav. loh, Oj. lwah, water, waarvan de zwakkere vorm luh voor «traan» gebruikt wordt; Bent. loh, traan; Tombul. lue, Ponos. en Mong. lua.

Lolo, kokosolie. F. lolo, kokosmelk; loloi, (met olie) insmeren. Wellicht eig. hetzelfde als lo in lo-i-mata.

Lomi, drukken, neerdrukken. Misschien Sang. lumbidë, lupitë, drukken; lalumbidë, pers.

longa, lalonga, begrijpen. Andere uitspraak van 't volgende, en 't dichtst staande bij Mal. d&ngar.

Longo (rongo), hooren. F. rongo.

Lotu, godsdienst, geloof. F. lotu.

1. Lua (rua), twee. F. rua.

2. Lua, groeve, holte, gat (rua, graf; korua, kuil). Jav. en Tag. lu wang, Mal. lubang; Mak. kalobang.

LUAI, lees: LUAi (RUAKl), uitbraken, uitspuwen. Vgl. F. lua, dat de stam is.

Lulu, afsluiting (ruru, beschut). F. i-vakaruru «thing for shelter».

lunga (runga), op, boven. In de taal van Tana luidt dit lunha. Het is dus hetzelfde woord als O. J. lungha, N. J. lunga, heengaan, weggaan. De verwantschap tusschen opgaan en weggaan, zich opmaken en vertrekken, blijkt o. a. uitSkr. ud; uit ons rijzen en reizen', uit Jav. en Mal. angkat; uit MP. wawo, Tag. babau, enz. Een eenvoudiger vorm dan lunga schijnt

Sluiten