Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mao. unga, aankomen; zenden. Ik denk dat ook dit eigenlijk opgaan of opkomen beteekende, en verwant is met Jav. unggah, opgaan, stijgen. Een voorbeeld dat ngh en ngg nu en dan verwisseld worden, levert O. J. hïnga (te verklaren uit hingha, van daar de verlenging der i), tegenover Mal. hingga, grens.

Lupe, duif. Het F. heeft ruve, en zelfs rupe, zonder twijfel ontleend, daar het woord, indien het oorspronkelijk F. was, zou luiden rube.

M.

1. Ma, kunnen. Vermoedelijk Tag. voorvoegsel ma-, als passief van maka-,

2. Ma, mama, kauwen. F. mama. 1

MAè (kamaka), steen. Eig. «hard», uit ma en kas, waarvan ook O. en N. J. akas , hard, sterk; N. J. kas-kaya, macht en vermogen ; Tag., Bis. kas-kas, met uiterste inspanning volbrengen; Tag. akas-akas, zich inspannen. Voor eenen versterkten vorm van kas houd ik Mal. ka ras. Tegen deze vergelijking bestaat wel is waar dit bezwaar dat voor «steenachtig» wordt opgegeven MAèü, doch de voorbeelden van wanspelling zijn in 't woordenboek van Violette zóó talrijk, dat men vooralsnog ook wel maèè. hiertoe mag rekenen; te meer omdat Mao. makaka geheel iets anders, nl. gebogen, gekromd, beteekent.

MAALIU, wanspelling voor maalili (makariri), koud. Vgl. F. liliwa.

Mafa,mamafa,zwaar,zwaarte;mafatia, belast,beladen. O. J. mabwat, ma wrat, zwaar, enz. Fa is ontstaan uit eene andere uitspraak van fua N°. 4 (z. d.), en staat tot dit laatste als O. J. b w a t tot Tag. b u h a t.

Mafana (mahana), heet, warm. Uit ma en stam fana, Mal. pdnas, O. en N. J. pan as, Mig. fana, waarvan mafana, Sumb. ëmbana (volgens Sumb. klankregel voor ëmpana),

*mafaufau, bedachtzaam. Uit ma en fau, hetwelk aan Jav. bahu in binau, ofbahud kan beantwoorden.

Mafine, z. v. a. Fafine (z. d.).

1. MAFOLA, uitgebreid. Zie FOLA.

2. Mafola, duidelijk. F. vola; vgl. Folafola.

mafulu, glimmend, schitterend, vet. Misschien Ibn. mafurau,Bis. mapudau, blank. Men moet dan veronderstellen dat de u des uitgangs hier voor o staat; dat u en o wel eens verward worden, blijkt o. a. uit mangu naast mango, droog; tanu, onregelmatig voor tano, M. P. tanëm; e. a.

Mai (mai), waarts, herwaarts. F. mai.

Mai (maki), ziek, ziekte. Verwant met Indon. sakit. Het staat tot een

1 Een 8" art. Ma is hier geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten