Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dapper. Uit een ouder mani, (stam wani met prefix um, ëm); Sumb.ëmbéni; de naakte stam Sumb. béni, O.J. wani, N. J. wani, Sang. wahani, Tag. bayani, Tombul. waranei, Mal. barani, Mak. barani, Bug. warani, dapper.

Mangiti, vleermuis. Tag., Ibn., Sang. paniki, Sumb. pani, N. O.Ceram, uniki; gewest, hinië.

Mango, of mangu, droog. F. mango, rijp, droog.

mangongi, welriekend, aangename geur. Vermoedelijk ontstaan uit mangwangi, d. i. prefix mang en O. J. wangi, geur; awangi en mawangi, N. J. wangi, geurig; Tag. bangi, geur, stank. Vgl. ook N.J.angiangi, welriekende kruiden.

Manifi, dun, fijn (manihi, to pare). Day., Ponos., Bent. manipis, Mong. manipit, Sang. mani pi, Alor manipi, Sula manip, Kei manivi-n, O. J. anipis, Tombul., Sea, Tond., Tonsaw., Mal. nipis, Bis. manipis en nipis, Tont. nimpis, Mak. nipisi, Rotti nihis. De grondvorm is Jav., Mal. tïpis, Mig. tifi (tifiso =Jav. tipisën).

manino, helder. Vermoedelijk van een stam tino, Tag., Bis. tinau, 't helder zijn. De beteekenis van 't prefix mang is hier dezelfde als in manifi en Manunu.

1. Manu (manu), vogel, dier. F. manu.

2. Manu, bekend beginnen te worden. O. en N. J. wa n u h, bekend zijn, enz.

MANUa, gekwetst, verwonding. Sumb. manua, gewond; pamanua, 't

kwetsen; Alor uka, Letti nuë, Kisar nanoë, wonde, gewond. In 't Sumb. kan eene k tusschen twee klinkers uitvallen, bijv. iang, visch, voor ikang. De stam is onbekend; misschien is het F. fJoka, doorboren; een Indon. su ka in de vereischte beteekenis bestaat er nochtans niet; wel Mal., Mig. luka, Bat. luha. Aangezien «en / wel eens aan verwisseling onderhevig zijn, zou manuka mogelijkerwijze == maluka zijn. Mao. manukanuka, is oogenschijnlijk hetzelfde woord, in spijt van de beteekenis «beduchtheid», die het woordenboek er aan toekent.

Manuia, voorspoedig, gezegend. Zie Nui.

Manunu, verbrand. Grondw. Tunu (z. d.).

Mao (mamao), ver af zijn. Sang. marau, Tombul. rou, O- J- madoh, N. J. adoh, Mal. djauh. In mao is de klank die in 't F. als ö over is, uitgevallen; vermoedelijk stond de oudere vorm het naast bij de Mal. uitspraak.

Mapuni, gesloten. Vgl. F. bunuya.

1. masa, leeg. Eig. schijnt het «droog» te beteekenen, hetgeen men uit IH. maóa geneigd zou zijn op te maken. Maar het zou ook met het volgende identisch kunnen wezen.

2. masa, laag (van water). Mak. masa, anusa, Jav. asat. Masato, zeer

Sluiten