Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droog. Hierin heeft het aanhechtsel ën dezelfde functie die anders het verwante an heeft.

3. masa, zuur. Day. m asëm, Bat. masom, subst. Day. asëm, Bat. asom; deels substantief, deels adjectief Mal. as&m, Jav. asëm, Tag. asim, Bis. aslom.

MASANGA (mahanga), tweelingen. Jav. pasangan, paar, koppel; zonder aanhechtsel Day, Mal., Bug., Mak. pasang.

Masele, scherp, snijdend. Zie Sele.

Masima, zout (subst. en adj.). F. masima.

*masina, de maan. Sula vasina. Eig. de lichtende; zie slna.

masiofo, gemalin van een hoofd. Uit een verloren masi, beminde, van O. en N. J. asih, sih, Mal. asih, Bat. asi, beminnen; en Ofo. Dit is óf Tombul. opo, Ibn. afü, heer (bijvorm van Indon. pu, mpu) öf bestaat uit (?, van, en fo = m. P. pu, heer; zie boven Fo.

Masü, zwaar ademhalen, hijgen; MASüSü, rochelen, snikken; Tahiti en Hawaii aho, ademhalen. Jav. angsur.

masunu, verbrand, verzengd; Mao. pahunuhunu, vuur; parahunuhunu, in 't vuur roosteren. O. J. sunu, bijvorm van sënö, flikkeren, stralen; Sund. sönö, vuur.

1. Mata (mata), oog. F. mata. Mata o le wai (mata-wai), bron. F. mata ni wai.

2. Mata (mata), rauw, onrijp. Mal. mantah, Day. manta, Mak. matta, Jav. mëntah, Sula bamata, Amb. amata, M. Ceram humata, Bur. mata'n, Aru mata, Timor matë, Kei mat, Letti matmatë, Suwu mada.

matala, open, helder, helder van verstand, exact. Misschien Mal. t&rang, O. en N. J., Tombul. tërang, Alor taran.

matangi (matangl), wind. Zie Angi.

1. Mat au, tellen, rekenen; matau, beschouwen. Mao. matau, wijs; matauranga, wijsheid. Mal. en O. J. tahu, Day., Tombul., Bat. tau, weten; N. J. tahu, gewoon; Mao. tumau, gewoon, bestendig; F. dau. DeHn matauranga is öf een ingeschreven klank, of te vergelijken met de toegevoegde d in 't verder verwante Jav. b a h u d.

2. Matau, bijl. F. matau.

3. Matau (matau en katau), rechtsch. F. matau.

MATAU (MaTAU), hengelroede. Vgl. Tag. pat au, visschen (op zekere wijze).

Mataü (mataku), bevreesd. Indon. m atakut.

Mataütia (matakuria), geducht, gevreesd. Hiervoor heeft het Indon. katakutan.

Mate (mate), dood, ziek, sterven. F. mate.

Sluiten