Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ngoto (ngoto), zinken, ondergaan (van de zon). Eig. wel «gaan liggen», F. koto.

Ngutu, mond (ngutu, lip). F. ngusu. In 't Sawusch beteekent ngutu «tand».

O.

1. O (o), genitiefteeken. Misschien het Sang. u, Tombul. ti, ung.

2. O (ko), de, 't. F. ko.

1. Oa, to husk (oka-oka, to strip off; pass. okangia). Bis. okang, Tag. ikang, losmaken.

2. Oa, «b&ton pointu». F. rfoka, doorboren.

Oe (koe), 2 pers. Jav. kowe.

Ofi, dekken ; ofanga (üwhanga), nest. F. ovi.

Ofo, beleefd groeten. Eigenlijk wel «Heer zeggen». Tombul. opo, heer; maopo, dienen. Vgl. Masiofo.

Ofu (kahu), kleed. Jav. kampuh. De o voor a is onregelmatig; in het Tonga daarentegen is zulk een overgang zeer gewoon.

ola (ora), levend, tierig; leven; faèola, genezen; Mao. whakaorangia, gered wordende of te redden. Van denzelfden wortel als F. bula, waartoe het stamwoord in dezelfde verhouding staat als Mal. ulang tot pulang.

'Ole, liegen. Eigenlijk: ontkennen; Mao. kore, niet; whakorekore,

ontkenning, te vergelijken met Bis. pagkadili, hetz.

^OLO, burcht. F. koro.

"ona, vergiftig; öna, vergiftigd. Vormelijk o. en N. këna en kënan, getroffen; këna is echter ook «kunnen», evenals bisa, al maakt het spraakgebruik een verschil in de toepassing. Bisa nu is eig. Skr. visa, vergif. Vgl. de opmerkingen onder F. ngata.

* One (one), zand. O. J. hënï, Nias ene, Sang. ëne, Moa en Letti ëni, Binongko hone, Bur. ëna, Alor. ta-ni.

Ono (ono), zes. F. ono.

ONO-ONO, eene beleediging ondergaan ; ONOsAï, verduren. Jav. en Sund. ënës, hartzeer.

vOpa, zwak, onbekwaam om eene rede te houden, Jav. këmba, flauw, laf (ook van eene rede).

Oso, voorwaarts rukken. Vgl. O. J. asö, asëh, en de bijvormen N. J. angsah en mëngsah.

*Ota, rauw (van visch). Mal. mëntah , vermoedelijk eig. «pas uit het water gekomen»; Jav. ëntas, mëntas.

"Oti (koti), snijden, knotten, korten. Mig. hetsy, N. J. këtik. Daarentegen Mao. kutikuti, schaar; kutikutia, geknipt. F. koti.

Sluiten