Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Day. buap, openstaan. Het grondwoord van buap is uapen hiermede laat zich vergelijken een Mao. uak, waarvan het transit. UAKI, openen, sluiten; UAKANGA opening, sluiting.

PuÈ (puke), heuvel, bergje. F. buke.

*Pula, schitteren; pula, de oogen. Vermoedelijk O. J. wulat, N.J. ulat, blik, gelaat; O. J. en Pamp. mulat, zien; O. J. ook parel, juweel, en Mal. parmata, juweel; »oog» en «juweel» worden door één woord uitgedrukt, o. a.. Jav. sotja.

Pule, witte schelp. F. buli.

PULEPULE (PUREPURE), gevlekt. Van denzelfden stam als 't vorige.

1. PULU, husk of the cocoanut. F. bulu.

2. pülu, gom, kleverige stof; puluti, lijmen, O.enN.J., Tombul. pulut, kleefstof; in eenigszins gewijzigde beteekenis ook Mal., Tag., Bis., Day.

PUNA, bron, wel. Vgl. Ibn. bubun, put.

PUNGA, koraal; PUNGA, beschimmeld; PUNGA moet dus ook «schimmel» beteekenen of beteekend hebben; PUNGA-REHU, asch. Sang. wungan, schimmel; Bal.bungan kahang, spons. F. buna «a sunken reef» zal wel «koraal» beteekenen.

puni, sluiten; punitia, gesloten (puni, bedekt, opgestopt). Vgl. Mak. bone, vulsel; F. bonota.

PüPü, koker. Jav. bumbung, Tag. bungbung.

PUTE, navel. Sang. pude, Mak. potji, Bug. posi.

s.

1. Sa, één, een zekere. Indon. sa-, sang-,

2. Sa, teeken van den verhalenden Tijd. F. sa.

Saè, een been oplichten. Andere uitspraak van aè, en even als dit = F. d a k e. Dat Sam. j wel eens = F. d is, blijkt o. a. uit sala, misslag, F. ó a 1 a. sasaè, 't oosten; eig. opkomst of plaats waar opkomt. Dit staat tot Sang. daki, 't oosten, in dezelfde verhouding als Day. d aki, opgaan, stijgen, Negrito dak ai tot Tag., Bis. sak ai, Tombul. sak ei. Sang. sake.

Safe-a, getroffen; weggevoerd. Mal. sampei, bereiken, raken; Jav. s am pe, in 't voorbijgaan raken.

Saili, zoeken (HAERE, ergens heengaan). Eig. wel «uitgaan zoeken», uit SA, Jav. sah (waarvan kesah), Bis., Tag. sa, in sa-uli of saguli, heengaan en terugkeeren, uit en thuis». Tont. maere, zoeken, is vermoedelijk verkort uit s u m a e r e, op de wijze van MAi (z. d.), en Jav. m ë k a r.

Sala (hara), misslag, fout. F. ó a 1 a.

salafa, plat, vlak. Reduplicatie met klankafwisseling van 1 a f a, Mal. 1 apang. De overeenkomstige Mal. vorm ware djalapang.

Sluiten