Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taa-taa, sterk. Mal. en O. J. tahan, manahan, Bent. man ah an , Mong. makotahan, Tag., Bis. tahan, uithouden, harden.

Tae, drek. F. de en da.

1. Tafa, insnijding; tafanga, houtkap, <to be clear of trees». f. tava.

2. Tafa, zijde; tafa, grenzen, slagveld. Misschien Mal. tapas, kant. Mogelijk is het F. taba, doch dan is de klankverhouding onregelmatig. Identisch met F. taba is in allen gevalle Mao. tapa.

Tafi, borstelen, vegen; tafitafi, bezemen. F. tavi.

tafola (tahora), walvisch. Verwant met Sang. këmbolëng, Bent. kombolëng, Mong. kamboling, Bur. kambuan, haai; ook Tombul., Tont., Tond., Sea hebben këmbolëng, doch dat is blijkbaar ontleend, en wel aan 't Sang., daar de echte Tombul. vorm zou luiden kambulan of kambolan, blijkens het Burusch.

1. Tai (tai), zee. F. ta^i.

2. tai (tai), strand. F. tai.

TAilA, ziek zijn, naar het heet; doch dat kan niet, het moet beteekenen «door ziekte getroffen, gekwetsts.De stam is tai, voor sai, Indon. sakit, pijn, ziekte, enz.

Tala, tijding; melden. F. tala, zenden; tal ai, boodschap, bevel; i-ialatala, bode. Vgl. Talai.

Ta-lafu(tarahu), kookplaats. Lafu kan beantwoorden aan Mal. dapur, Tag., Bis. dapug (Day. dapohan, Tombul. ramporan) haard, doch wat is ta? Naar ik gis een voorvoegsel dat denzelfden dienst doet als in d a p o h a n het aanhechtsel a n; dus een plaatsaanduidend woordje, zoodat talafu eigenlijk ware «haardplaats, stookplaats». Nu wordt in 't Bis. en Tag. het prefix tag gebruikt om den tijd van iets aan te duiden,bijv. tagulan, regentijd; tagani, oogsttijd. Vermits alle tijdaanduidende partikels oorspronkelijk plaatsaanduidende zijn, houd ik ta hier voor identisch met Bis., Tag. tag-; een onregelmatigen vorm ervan zie ik in Jav. tëlanakan, vulva, waarmede men 't synonieme Mal. pïranakan vergelijke. Hoe geschikt een plaatsaanduidend woordje is om het passief verbaaladjectief uit te drukken, kan men ook uit ons voortzetsel te opmaken. Het Mao. bezit karahu — waarin ka onmiskenbaar het prefix is — naast takahu.

Talaï, afkondigen, uitnoodigen ; heraut. F. talaki, i-talaki, gezant.

Tali, antwoord, referein. F. tale.

Talinga (taringa), oor. F. d a 1 i n g a.

*Talo (taro), Caladium esculentum. F. dalo. Aneit. tal, Sund. talos, O. en N. J. talës.

talutalu, jonge uitspruitsels (tarutaru, gras). Mal. t a r u q, jonge uitspruitsels, blaadjes, takjes.

Sluiten