Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tonga, 't zuiden. Eig. Indon. tëngah, 't midden, omdat de zon in 't zuiden staande de helft van haren dagboog doorloopen heeft.

TONU (TONU), recht, waar, correct; TONUNGA, iets waarop men vertrouwen kan. F. d o n u.

Toö, stok; to0na1, tot stok gebruiken. F. t o k o n a. Een bijvorm met onregelmatige, schoon niet geheel ongehoorde, uitstooting der k is Mao. teo (vgl. whao, Sam. fao); dezelfde uitstooting in Sam. too-too, wandelstok, zoo dit geen wanspelling is.

*Tu, achter een woord staande heeft de beteekenis van een superlatief. F. tu. Bat. tu achtervoegsel ter uitdrukking van een excessief.

lua, groot, in to-tua, groote Fo-visch. Dit kan de comparatief van 't vorige woord zijn.

Tu&A, lees : TUaA; opgegeven als «a brother's brother, a sister's sister», hetgeen onzin is. Klaarblijkelijk F. TUAKA, oudere broeder of zuster; Mao. TUAKA-NA, (zijn, haar) oudere broeder of zuster. Tua, komt ook voor in Mao. tua-hire, zustei ; en in Tombul. tuari, broeder of zuster. Ka is uit den met nasaal gesloten vorm, die o. a. ook in Jav. k a k a n g voorkomt, ontstaan.

Tui, vorst, koning. F. tui.

Tui (tuki), kloppen, slaan, verslaan. F. tuki.

Tul-Tui, doornig. Tui vermoedelijk slechts andere uitspraak van Iwi, F. sui, en verkozen om de beteekenis «doorn» van «been» te onderscheiden.

1ula fale, plaats (?) van een huis. Vgl. Jav. t u 1 ang wuwung, middelversiering van den gevel.

Tula-iü, stuitbeen. Tula is gewestelijk f. d u a n°. 2 (z. d.).

1. Tuli (turi), doof; talinga tuli. F. d a 1 i n g a t u 1 e of d u 1 e. Tuli, hooren; vgl. Sang. tuli, Sund. t j ö 1 i, oor.

2. Tuli (turi), knie. F. d u r u.

Tului, langdurig. O. J., Sund. t u 1 u y, N. J. t u 1 i, voorts.

TULU-TULU, huisdrup ; TUTULU (TUTURU), lekken. F. t u r u.

Tuma, kleêrluis. Indon. t u m a.

tumau (tumau), bestendig, gestadig. Eig. gewoon zijn ; van Tau n°. 5, met infix u m.

tumu (tomo), vol. Sang. timu, matimu, Pamp. tmo, vol; Bug. tëmu, Mak. tamu, rondom; O. en N. J. t ë m u, samenkomen, ontmoeten, enz. De Sam. en Mao. vormen zijn beide min of meer onregelmatig; de normale vorm zou wezen t o m u.

Tuna (tuna), paling, aal. F. dun a.

tungia (tungia), aangestoken, aan te steken; tutu (tutu), aansteken. F. tungiva en tutuvaka.

Tunu (tunu), braden, roosteren, bakken, koken. F. t u n u.

9

Sluiten