Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Ufi (uwhi), obi. F. u v i.

2. Ufi, dek, dekken (uwhia, te bedekken). Andere uitspraak van o fi, gelijk Jav. (a) h u b van (a) h ö b. F. u b i.

1. Ui, donkerkleurig. Andere uitspraak van Uli N° 2.

2. Ui, bekennen (eene vrouw); vleeschelijke gemeenschap hebben. Bis. h u n a i.

1. UlNGA, wijze van zien, beschouwing. Bis. hu n i h u n i; van denzelfden stam B. kune (z. d.) en Jav. uninga, leeren kennen, weten. Ik houd Bis. h u n i en hunai voor varieteiten van één hetzelfde woord.

2. UlNGA, oorzaak, reden, uitwerksel. Kan verwant zijn met O. J. uni, reden, uithoofde; doch de opgegeven beteekenis laat zich des noods uit die van 't vorige artikel verklaren.

UlLA (uira), weerlicht. Vgl. F. li va.

1. Ula (ko-ura), kreeft. F. u ra, en urau.

2. Ula, gedrag; in ula-wale, slecht van gedrag. O. J. u 1 a h ; hetzelfde woord als Tag., Bis. ula, keeren, wenden ; Mal. u 1 a h, toeven ; Bat. ula, gelijk ook O. J. u 1 a h, veldarbeid verrichten.

" ula (kura), rood; ülaula, rood (makurakura, rood zijn, licht worden), F. ku 1 a. Dit woord staat tot Tag., Bis. pula.mapula, Ibn. fu 1 a, maf u 1 a, rood, in dezelfde verhouding als Tombul. k u 1 o, blank, wit, tot Tag. p u 1 a u , Iloko p u d 1 a o , Ibn. f u r a u, blank. Op gelijke wijze zegt men in 'tjav. zoowel kulungatialspulungati, hartkuil.

1. uli, achtersteven, roer. Tag. hu li, Bis., Ibn. ulin, achtersteven; Tombul. uuling, roer; mahuling, stuurman; Mal. mudi, kamudi, Day. kambudi, kamburi, Mig. wudi-ntsambu; verwant met Muli (z. d.).

2. Uli, zwart (para-uri, persoon met zwarte huid). Eigenlijk slechts eene varieteit van het woord dat in de verwante talen, nu eens met dezelfde, dan weêr met gewijzigde klinkers voorkomt in den zin van houtskool, zwartsel en zwarte kleur. Vormelijk staat dit Polyn. woord voor «zwart» het dichtste bij Bis., Tag., Pamp. uling, Ibn. en Form. uging, Day. büring, Tombul., Sea, Tond. w u r ing, Bent. woheng, Ponos. bu i n g, Bug. using houtskool, waarvoor Mal. arSng, Jav. en Sund. arëng, Bat. agong, Mig. a r i n &, Mao. w h a r o (als 't ware eene versmelting van u r ë n g en arëng) hebben, en Mong. agui. De onderlinge afwijking tusschen Mong. en Ponos. vooral is merkwaardig, omdat deze twee talen zeer naverwant zijn. Vormelijk identisch met Jav. enz. arëng is Tombul., Tont., Sea, Tond. arëng, doch de beteekenis is « roet».

ULI, lees: ÜLI (KURl), hond. IH. koli. Twijfelachtig of men dit vergelijken

1 Hieruit ziet men dat de twee soorten van trillers verwisseld zijn.

Sluiten