Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag met Sawu, Rotti kode, aap; te meer omdat de i op eene sluitende nasaal wijst.

1. Ulu, hoofd. F. u 1 u. Uluaï, eerste; vgl. Ibn. olu , eerste.

2. Ulu, ingaan; pass. van 't trans. ulufia. Bijvorm van s u 1 u = Jav. s u rup, F. (J u ru.

"Umala (kumara), soort Batatas. F. kumara.

una, vischschub, schildpadschaal; unafi, schubben, d. i. de schubben verwijderen (unaiii, vischschubben, mv.), Ponos., Mong. unap, Bent. onop, Sumb. una, schub; Bat. unap, onkruid. Eene gewestelijke uitspraak van 't woord in 't Mao. luidt i n a h i.

v Une, vinden; pass. ünea. F. k u n e.

UNU, «thestrainer used in making oil». Vgl. de Mal. uitdrukking mangunus rotan, gespleten rotting tusschen twee mesjes doorhalen; de stam is Mal., Tag., Bis. h u n u s, Jav. u n u s, uittrekken, uithalen, 't uit de scheede trekken, en deze in 't Indon. meest gewone beteekenis keert terug in Mao. unu, uittrekken; nom. act. unuhanga; pass. unuhia, Sam. unusi, uithalen 1 ; zoo ook F. u n u. Day. u n o s is «vrouwelijke scheede».

*Upu (kupu), woord, geleding, spreken;pass. üpua. Eig. wel, «tellen, toevoegen». Vgl. Mak. umpu, bijvoegen; en, voor den samenhang derbeteekenissen, Jav. tëmbung, woord, taal, met sambung, aanlasschen, aanvoegen.

Usi, glad maken. Jav. u s i k.

1. Uso (uho), navelstreng. Sund. pusër, pusör, Niasch fusö, navelstreng; doch ook «navel», en deze beteekenis heeft Day., Jav., Tombul. pusër, Ponos.pusor, Tag.,Bis. pusod, Form. pusol, Mong. putod, Ibn. futcid, Mal. pusSt, Bat. pusok, Mig. foitrS, Sumb. pusu, Saleier poso.

2. Uso, hart van een boom. Gewijzigde uitspraak van Uto (z. d.) tenzij de beteekenis onnauwkeurig is opgegeven.

USUISUI, aandringen. Sui schijnt O. J. swï, aandringen, te zijn; het voorafgaande u blijft dan onverklaard.

Uta (uta), land, vaste wal. Misschien Bis. y u ta. Ponos., Mong. b u ta, land, Gorontalo huta, landschap; Poso uta, aarde. Eene verwantschap met Mal. h u tan, bosch, behoort niet tot de onmogelijkheden.

Uto, spongy substance inside of a cocoanut; kop (klaarblijkelijk eig. hersens). F. u t o en de daarbij aangehaalde woorden.

" Utu (kutu), luis. F. k u t u.

UTUA, luizig. Wanspelling voor ÜTUA, van ÜTU met aanhechtsel an.

1 Opgegeven: «to piek out the full grown talo; to piek out the chiefs in order tokill them».

Sluiten