Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Uu, schreien. O. J. u h u h, schreeuwen.

2. Uu, lees: ü ü, nagel; in mati- ü ü (matikuku of maikuku) F. k u k u.

3. Uu, lees: ü ü (kuku), vasthouden. F. kuku-va.

W.

WAk (WAKA; ook Tonga), schip, boot. F. wangka.

Wae (wae), been, voet. De verhouding hiervan tot Day. pai, Mig. fe eenerzijds en F. va, Tag., paa, Tombul., Mal., Tond.,Mong. paha, pa anderzijds is moeielijk vooralsnog te bepalen. Naardien Indon p niet dan hoogst zelden aan Polyn. w beantwoordt 1 ,zou men geneigd zijn wae te vergelijken met Tombul. a e, Ceramsch h ai, ai, ahe, Amb.ei, aye, ayi, Sula y a e, Kisar e i' n, Timor h a e, Rotti eik; wat de w aan 't begin betreft, vgl. F. waka, en voorts Bal. wer, water, = O. J. air, Mal. ay&r.

Wai (wai), water. F. wai. In den zin van geneesmiddel, ook F. in vuni-wai.

Wale, verkeerd, nutteloos, ijdel, dwaas (wareware, vergeetachtig). F. wale.

Walu (waru), acht. F. w a 1 u.

Wao, bosch, plant, gewas (ko-wao of wao-ko, boschbewoner). Bis. b a o 1, Sang. waëlë, akker, tuin, veld.

Wasa, oceaan, zeeëngte. F. wasa.

Wase, afdeelen; wasenga, aldeeling. F. wase.

Wasiwasi, aarzelen. Secundaire stam; eenvoudige stam O. J. was was, aarzelen; Day. u a s, 't bang zijn,

Wawa; in puwawa, babbelen; wawa moet bestaan hebben in den zin van mond; nog over in Mao. waha, mond, wat Sam. eigenlijk wafa zou luiden. Mig. wawa, Niasch, Mak. bawa, Bug., Bat. baba, Bis. b4ba, Rotti bafa, Kisar wawa-na, Moa. wawë, mond; N.J. ba bah, opening, doorbraak.

Wawanga, twist. O. en N. J. w a w a n, altercari.

Wawau, oudtijds. Jav. w a h u w a h u.

Wele, wieden. F. we re, tuin; wereda, wieden.

Wiri, wringen; draaikolk (wiRl, twijnen, vlechten). F. wiri, draaien.

Wolu, schildpad. F. v o n u.

1 Een zeker voorbeeld levert nochtans wolu.

Sluiten