Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. para, rooien. Jav. b ëra, ambëbëra, ontginnen.

PONO, waar,PONONGA, waarheid. O.en N. J. bënër, Mal. ban ar, Tag., Pamp. b a n a 1, juist, recht, waar.

POUARU, weduwe, weduwnaar. O. J., Bug., Sang. w a 1 u, Mak., Mal.,Tag., Bis.,Bat., Sula, Kisar, Sawu b a 1 u, Day. b a 1 o, Kei w a r, Rotti f a 1 u, Timor banu, Binongko iaro, Letti pëpalu, Aru palpalui, Moa palpualge, Amb. mahaharu.

puakl; zie Uaki.

PUANGIANGI, koel. Angi is zonder twijfel Sam. angi, wind, doch de functie van pu is nog niet met zekerheid te bepalen. Of het samenhangt met de Bis. partikel mu, die eenen toekomstigen tijd aanduidt, is geheel onzeker.

PüKU, gezwel, knobbel, F. b u k u.

pumahu, hitte. Tombul., Tag., Bis. pasu, hitte;Ibn. patu. De vorming van p u m a h u is onduidelijk; evenzeer die van koromahu, warme damp, stoom.

pumau, bestendig, steeds. Synoniem met t u m a u, en evenzoo gevormd. Evenals t u m a u van een M. p. t a h u, zoo moet pumau van een M. p. b a h u komen; dit laatste herkent men in Jav. binahu, zich oefenen. Vgl. voor den samenhang der beteekenissen van tahu en bahu, Skr. abhyasyati, herhalen, zich oefenen, leeren ; abhyasa, herhaling, studie, gewoonte.

PUPURi, vasthouden; pass. puritia. puritanga, handvat. Vgl. Jav. tjëmp u r i t, handvat.

Pure, «asacred service; sacred food». F. bure, heiligdom.

Puru ; zie Kopurupuru.

Rango ; zie Ngaru.

Rara, in MARARA, TIRARA en TüRARA, verspreid, zich verspreiden. Mak. 1 a r a, algemeen bekend; van denzelfden stam O. j. 1 u m r a, N. J. 1 u m r a h, zich uitbreiden, verbreid, gewoon; lumra, verbreid (bijv. Damar Wulan 84: lumrawrasupënuh).

Rehu, (niet in 't Mao., maar in 't Marqués.) honderdduizend; Haw. leiiu, vierhonderdduizend (in overeenstemming met het feit dat Haw. 1 a u, de waarde van 400 heeft, terwijl het anders als 100 geldt). Mal., Bat., Day. ribu, Tag., Bis. libu, Ibn. ribu, Mig. ariwu, Tombul., Tont., Mong. riwu, Sang., Ponos. hiwu, Bent. huwu, O. J. iwu. De vormen in 't Sang.,Ponos.,Bent. en Jav. zijn ontstaan uit verwisseling van de twee soorten van trillers.

Reka, zich verblijden, blijdschap. F. reki.

Reo, spraak. Zie onder Sam. a 1 e 1 o.

REWHA, ooglid. F. riva in sau-riva.

Riha, neet. Jav.,Bat. 1 isa, Tag. 1 ïsó., Ibn. 1 i té, Mak. ku 1 itj a, Sang.

Sluiten