Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 esia, Tombul. les ea, Bis. 1 osa. De o in dit laatste vervangt eene oudere e, welke doffe klank op zijn beurt ontstaan was door verdoffing der i, op dezelfde wijze en om dezelfde reden als bijv. Skr. vigesa in 't N. J. geworden is w ë s é s a. 1

Riki, klein. Vgl. Jav. dikih, klein (van planten of vruchten).

Ro, binnen in. Vermoedelijk grondv. van O. en N. J. d j ro, dj ëro, doch het kan even goed aan een M. P. 1 ë m, waarvan o. a. O. en N. J. d a 1 ë m een oude reduplicatie is, beantwoorden.

Rohe-rohe, toorts. F. 1 o s i -1 o s i.

Ropa, slaaf. Day. rëwar.

Ruwha, vermoeienis. O. en N. J. 1 u pa, O. J. al u pa, m al u pa, mat, vermoeid.

Tahu, branden; pass. tahuna. F. tavuna, braden, roosteren.

Tame, voedsel. Zie Kame.

Tanga, in ku-tanga, handvol. Mal.,Jav., Bat.,Day. tangan, Mig. tanana, hand; Tag. m ag t a n ga n, ter hand nemen. Of k u een voorvoegsel, dan wel de verkorting van een substanstief is, gelijk die bij samenstellingen voorkomt, kan ik niet beslissen.

Tapa, zijde. F. t a b a.

Tapanihi,op zij gaan, uitwijken. Uit prefix ta of tar, en panisi, Jav. panisih, van sisih, zijde; nisih, op zij gaan. Ik vermoed dat p hier in 't Mao. stand heeft gehouden omdat het staat voor pp, welke verdubbeling een gevolg was van assimilatie der r van 't prefix met de volgende p.

Tarahu; zie Karahu.

Tare, opgehangen. Vgl. F. Iele.

Tari, «to carry»; pass. taria. Vermoedelijk Jav. tarik, Mal. tariq, Mig. tarikS, Alor tare, trekken.

Tau, persoon, iemand; bijv. tau-hou, vreemdeling (eig. nieuweling). F. tau N°. 1.

Te, niet. O. J. te; waarvan Mak., Tombul. teya eigenlijk een conjunctief is.

T engi in kotengitengi, koelte, wind; hetzelfde als Sam. tangi in matan g i, behalve dat de a eenen Umlaut ondergaan heeft.

Teo, stok. Zie Sam. t o ö.

Tia, staak, in den grond steken; pass. tiaia. O. J. tihang, Bat., Mal. t i y a n g, paal. De sluitende nasaal is in tiaia uitgestooten.

1 De meening dat lisa, enz. uit Skr. lïksa verbasterd zou zijn, is onjuist, niet alleen omdat het woord ook in 't Mao. voorkomt, maar omdat Skr. k s tusschen twee klinkers nooit in 't Jav. s kan worden, evenmin als in 't Bataksoh.

Sluiten