Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeielijker te verklaren dan in pouaru. Zouden b ë u a r u en b ë w a h a — de vormen waaruit zich pouaru enpuahu ontwikkeld hebben — eenvoudig reduplicaties zijn? Hierbij moet opgemerkt worden dat in 't Sang. de reduplicatie regelmatig zoo geschiedt; wehe geredupliceerd, wordt bawehe; wëra': wordt bawëra'.

Wairua, ziel; een geest, schim; Tah. warua, ziel. Day. hambaruan, ziel; Bis. balü, geestverschijning. Van denzelfden wortel als O. en N. J. wër u h , wruh , weten, zien ; karuhan, bekend, enz.

Whainga, vijandschap. Oogenschijnlijk van denzelfden stam als O. I. p a h i, N. J. p a h e, verschillend.

Whakatu, eene rede houden. Vgl. ak a t u ka tu, veel praten ; de wortel is t u r, waarvan o. a. Jav. t u t u r, zeggen.

Whanako of whenako, diefstal; dief. F. tak o.

Whangai, voeden; gevoed. Jav. pangani, en vgl. F. vakani.

Wharo, houtskool. Zie onder Sam. u 1 i N° 2.

Wharu, in powharuwharu, in 't zand zakken. Klaarblijkelijk moet dus w h ar u de beteekenis van «zand» hebben of ten minste gehad hebben, en is het hetzelfde woord als Jav. p a 1 u h, slijk, modder.

Whenako ; zie Whanako.

EEEATA DER VOLGORDE:

Op enkele plaatsen moet de alphabetische volgorde verbeterd: p. 43 (Kadruva), 53 (Madua), 66 (Kongo), 67 (Euk-aka), 68 (Sango), 84 (Tuni), 88 (Vanua), 93 (Vudna), 94 (Vuni & Vu-ni-wai).

Sluiten