Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zak, korf, Sam. ète; verwant met ato, Fi. kato, korf, doos, zak, en A. gat, korf. Dit laatste is =Jav. kantong, zak, beurs, Day, kantong, doch Oj. en Nj. hebben ook kandi, Bat. hande, Lamp. kandiq, Day. kakandi, terwijl 't Mal. in kandong, Tont. kando een media vertoonen, waarmee overeenstemt Bent. karong, Tomb. karo. Ontwijfelbaai heeft men dus in deze woorden als varianten media en tenuis, gelijk in A. ged en get, maar het is heel wel mogelijk dat de dubbele vorm met t en d zich niet eerst in 't A. ontwikkeld heeft, maar overgeerfd is.

20. A. gaupda of gopda, regen, uit gav- of gap-, wat dit dan ook zijn moge, en uda, Fi. u<Ja, Pate, Sesake usa, Sam. ua, Mal. hudjan, Oj. hudan, Tag. ulan, Iban., Tomb., Tont., Pampanga uran; vgl. voorts Malag. urana, Nj., Bat., Tonsea udan, Ponos., Mongond. uyan. Dit woord vertoont in alle verwante talen een verschuiving, naar verschillende zijden, van een klank in de grondtaal, welks juiste uitspraak moeielijk te bepalen is. Misschien was het een palatale «/-klank, waaruit zich licht in 'tMal. dj ontwikkelen kon, anders een linguale of cacuminale d; waaruit een dentale d. De d ging over in r, en eenmaal r geworden, moest het in het Tag. en Bis. een l worden. De klank waaruit zich Fi. ó, Sesake j in dit woord ontwikkelde, moet eenmaal samengevallen zijn met dien in vi(ïa, Mota visa, A. hed; hoe die luidde, is onbekend, evenzeer als de trappen die hij doorloopen heeft alvorens ó, s, A. d te worden. Een ander voorbeeld van niet onder regels te brengen verschuiving, hoezeer phonetisch verklaarbaar, levert een van de meest verbreide woorden voor «zon, dag», nl. Day. andau, Malag. andro, Bikol, Iloko, Pampanga aldao, Bis. adlao, Tag. adao, Iban. aggau, Tomb. ëndo, Jav. ando in andon, Lakon aio, Sesake elo, Mota loa, Vaturanga aso, Mak. allo, Sam. aso (dag, ao, daglicht), Lifu dho.

21. A. ro, twee; Erom. duru, Fi. rua, Sam. lua(Mao. rua), Mal. dua, Oj. rwa, Nj. ro, (pindo, tweemaal), Tag. dalaua, Bis. duha, Iban. dua (marua, 12), Bug. duwa. Fara, pandanus; z. o, 17. A. ehr, gezamenlijk, Mota var-, Leon, Sasar ver-, Volow vear-, O. en Nj. pada, Tag. pala, Bug. pada. In den regel blijft d (d. i. cl) in 't Erom. als beginletter, en staat r in 't midden: dus duru; Tag. dalaua is onregelmatig voor daraua; Oj. blijft rfna«: dus rëngö, maar n dëngö; Bug. heeft juist omgekeerd nr voor nd, bijv. nrëngëng, op de hertenjacht zijn, doch padëngëng, hertenjager; dat het madodia, waken, heeft, naast rodia, komt doordat mè. oorspronkelijk op een medeklinker, den gutturalen triller, uitging, zoodat na assimilatie maddodia, eindelijk m&dodia ontstond.

22. In de verbinding ahtaij of ehtaij, Drievoud van den 3 ps„ kan ah of eh niet anders zijn dan een verzwakking van ra, 3 ps. mv., duidelijk blijkt dit uit vergelijking met Tana ira har. Ra nu is Erom. ora (gaat een

Sluiten