Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en yive sah marëngi nu, hij ging op uit het water, A. ahes u in wai.

Erom. u is «te, in», met nauwelijks merkbaar verschil van ra, en A. a; ook in A., hoewel gewoonlijk Genitiefpartikel, komt u voor in den zin van «aan, bij»; bijv. eh mun ati in pas u n' ohu au i gai, de bijl is reeds aan den wortel der boomen gelegd, Matth. 3, 10.

Een bijzondere opmerking verdient het feit dat u ook de Genitiefpartikel is van 't Sangirsch, doch alleen achter gesloten lettergrepen, want na opene is het n, terwijl bij eigennamen en verwantschapswoorden de u door i vervangen wordt 1.

De Accusatief onderscheidt zich niet van den Nominatief dan bij zulke woorden die als subject van den zin a aannemen.

De Vocatief wordt ingeleid door het tusschenwerpsel ak; bijv. ak n'atimi esenge! o leermeester!

HOOFDSTUK IV.

Voornaam woorden.

1. Persoonlijke. Wanneer deze het subject van den zin zijn, luiden ze als volgt:

Enkelvoud. Meervond. Tweevoud. Drievoud.

1 s ainval- ^ a^aija (incl.) ( akaijau (incl.) ( akataij (incl.) ps. ain\ \ aijama {excl.) \ aijumrau {excl.) I aijumtaij {excl.)

2 » aiek aijaua aijaurau aijautaij

3 » aien ara arau ahtaij

Als object:

( ^ ak ƒ gaija {incl.) ( gaijau {incl.) ( gataij {incl.)

I gama {excl.) I gumrau {excl.) I gumtaij {excl.)

2 eug gaua gaurau gautaij

3 yin ra rau ehtaij

Het is duidelijk op 't eerste gezicht dat de Nominatieven het persoonlijk lidwoord, tevens nominatiefteeken, a bevatten ; ainyak is dus ontstaan uit a nyak samengetrokken ainyak, dewijl de j epenthesebewerkt in de voorgaande lettergreep 2. Aek = a -f- iek (uit iok, iko, ouder ikau); aien = a ien (uit ia-na; vgl. Tomb. iya en 't aanwijzende ana); akaija — a ka ij, uit kati, omzetting van kita, gelijk 't Makass. kate; waaruit de uitgang a ontstaan is, die ook in aijama voorkomt, is onbekend ; de overeenkomstige vormen in hetTana zijn keta-ha, kama-ha, doch Tana ha

1 Adriani, Sangir. Spraakk. blz. 220.

5 Nyak = Tomb. niyaku, Biman. nahu, Mota, Florida, Bugotu, enz. inau.

Sluiten