Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGELIJKENDE WOORDENLIJST.

In de volgende lijst vindt men de woorden alfabetisch gerangschikt, behalve dat ten gevolge der wijziging in de door Inglis gevolgde spelling deg de plaats inneemt van c, en ngdie van^-.

1. A, persoonlijk lidwoord en subject kenmerk ; z. blz. 165.

2. A, prefix; z. blz. 184.

Abli, slaan. Mal., Oj., Nj. enz. palu.

Ablim pam, en ablahtit, omhelzen; samengesteld uit abli, Oj., Nj., Sund. pëluk, Day. palok, omvatten, omarmen; ahtit is «vouwen»; m voor mai, z. v. a. naar zich toe; pam hezelfdejdus pleonastisch.

Abrai, abraing, aan iemand te kennen geven, iemand zenden; Ero. ovrëngi, iemand roepen; Oj. Nj. wara; mogelijk tevens war ah, beide stammen van nagenoeg dezelfde beteekenis «kennis geven, manen». Uit abl- en abr- volgt, dat de klankverbinding avl en avr in A. overgaat in bl, br. In Ero. gaat vr na een neusklank over in pr; dus amprëngi of ampërëngi, Fut. van ovrëngi.

Agaiji, verbieden, berispen. Uit pref. a en gaij -|- sufif. i. Vgl. Fi. kadi, roepen; vakadi, voorspellen; tooverspreuk; Bis. kadji, opzeggen (een gebed, enz.); Iban. kagi, rede. Eenvoudige stam Oj. aji (adji), leer, tooverspreuk; angaji, Makass. ngadji, een heilig boek lezen.

Agas of Gas. Zie Gas.

agehgei, voor agergei, krabben, Fi. kari-a, Makass. kari, Bug. këri, schrapen. Vgl. Jav. këri, jeukte hebben.

AGEN, zuur, bitter, giftig, boos; bijw. zeer; Mota gona, gogona, bitter, scherp; slecht; Sam. ööna.

1. Ages, bijten ; Fi., Sumb. kati, bijten ; Tag., Sang. kati, jeukte.

2. Ages jai, hoog zingen; ages se, laag zingen. Twijfelachtig of ges hier hetzelfde woord is als Bal. kati, zekere zangwijze, waarvan een afleiding is Jav. sëkaten, benaming van een Gamëlan. Voor de bijwoorden jai en se, die met veel werkwoorden verbonden voorkomen, zie men onder die woorden.

Aghe, alleen, bevat he, zwakkere vorm hi in ethi, één; Erom. sai. Ag-, bijvorm eg - (zie egim), is niet duidelijk; misschien uit a -j- kas ai, een eenheid vormende.

Sluiten