Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGID-AGID, kijken; geredupliceerde vorm van agid, waarschijnlijk slechts andere uitspraak van eget; vgl. blz. 161.

agred, schrapen. Voor agredi of agreda, Tag.,Bis. kalis, schrapen.

Agujitai, in den grond graven; andere uitspraak u gij itai, z. d.; itai, iets, behoort niet bij 't woord.

ADAHPUPNI, to cover completely, bestaat uit twee woorden; ad a h p o i en u p n i, = Mal., Jav. pënuh, vol; vgl. Ehneijid. Ad ah po i is ook samengesteld, oogenschijnlijk met pai = poing, donker, doch adah of a d -f- a h p o i weet ik niet te verklaren.

ADAIPENG, dull; eclipsed. Bevat peng — poing, donker.

Adela of adila, helder, onbewolkt, goed verlicht. Fi. (5ila, schijn (van hemellichamen); kan verwant zijn met Tag., Bis. d i 1 a g, helderheid, schijnsel (van lichamen), ofschoon ook Jav. si lak, helder van de lucht, in aanmerking komt, Bis. silak, bestralen.

Ade lelen, overpeinzen. Lele is «gemoed»; z. d.

ADEMI, to come down or towards. Alleen het laatste is aannemelijk, want mi uit mai is «herwaarts», Fi., Sam.. Mao., Sang., Sumb. mai, Tomb. mei, Makass. mae enz. Mota ma moet uit mai ontstaan zijn.

Admoi, kussen; likken, z. Edmudmoi.

Adumoij, terugkeeren. Mo ij is O. en Nj. mulih, Espir. Santo mule, terug; Mota mule, herstellen van ziekte; wat adu aangaat z. edumoi.

Aes pan, nablikken. Aes = ayas; z. Yas; pan, heen; vgl. Apan.

Afa-KATOTAU, luid schreien; afa-KAVILVIL, to whirl round. Afa is dus oogenschijnlijk een andere uitspraak van aua, bijv. in auahas, to make bad, of van ava, bijv. in avam ud, breken. V i 1 v i 1 is te vergelijken met Sam. filifili, verwikkeld; Mao. powhiriwhiri, draaien; en met Tomb. wiwilit, draad. Alle vijf met ka beginnende woorden zijn misschien wat men zou kunnen noemen part. perf. of abstracta.

afog.blistered. Jav. abuh, gezwollen, met suffix^uit k-an; vgl. blz. 215.

Afwe, to brandish, as an oar or paddie. De eigenlijke, of althans oorspronkelijke beteekenis moet zijn «to paddie», want het wkw. bestaat uit het rt' en fw e, voor fo (h)e, Mota v o s e, Oba h u e, Vauranga v o s e, Rotuma hosi, Fi. voóe, Sumb. busi, Sund. boseh, Bat. borsi, Day. bësai, Bis. bogsay, Tag. bagsay, Malag. fiwoy, Bug. wise, Makass. bise, enz.

anga-has, slecht behandelen. Uit ang a, andere uitspraak van ango, doen, en has, kwaad, slecht.

anga-kamana, to mock; uit a n g a en k a m a n a. Van dezelfde beteekenis is afa-kamana, zoodat afa een synoniem is van anga, maar natuurlijk niet hetzelfde woord. Dit afa maakt ook deel uit van Afa-kahgil, to joke; afa-katino, to pilot, to guide.

Sluiten