Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

almog, bewolkt. Zie blz. 215.

Ainyak, ik; voor dit pers. vnw. zie Hoofdstuk IV, blz. 172.

Aiyu, sweet; shady; aiyu in li in mopon, to love. In debeteekenis «lief» laat het zich vergelijken met Oj. ahyun, verlangend, verliefd; ofschoon aiyu een passieven zin heeft, dus = Oj. hyunhyun of kahyun; dus z. v. a. «bekoring hebbende»; in aiyuinliinmoponis het echter even actief gebruikt als in 't Oj. — Aiyu, schaduwrijk, schijnt een geheel ander woord te zijn, nl. Jav. ayom, ayum, schaduwrijk; ook iy om.

Aktit, vastbinden; adj. vast. Oogenschijnlijk is k hierin 't overblijfsel van 't prefix ka, dat in 't Fi., O., enz. een soort part. perf. pass. vormt; ti t zou Jav. tëtëp, vast, vastgesteld, kunnen zijn; anëtëpakën, vastzetten. Vgl. Athai.

Akumkum, den mond spoelen. Oj. makumkum is «een bad nemen»; Nj. kungkum, Madur. këmkëm. De vorm van 't A. wijst op akumakuman, wat nauwelijks in beteekenis verschilt van akumkum.

Alaa of Alayi, to feed. Deze vertolking is onjuist; het beteekent «begiftigen», al wordt het wel eens verbonden met «voedsel», maar op zich zelf beteekent het toch niet «voeden»; Matth. 6, 11 heeft: alaa ma aiek n'itai gaing in gama a n'adiat ineing, geef ons heden ons voedsel; Luk. 11, 12, el et ungniin haklin jaa aien, inyi ti alaan n'ispeno aien? indien hij een ei vraagt, zal hij hem een zeeslang (i. pl. van schorpioen) geven ? Ala> i heeft het suffix z; alaa, het gelijkwaardige a (uit a n); beide vormen hebben tot object den persoon aan wien gegeven wordt, welk object hier door 't possessiefaanhechtsel wordt uitgedrukt, omdat laa een substantief is; laa-ma op zich zelf is «wat door ons gekregen wordt», met pref. a\ maken dat wij krijgen. Van ala zonder suffix i en a is 't object natuurlijk niet de persoon, maar de zaak. Derhalve is Ala gan, eten geven. De stam la — Mota la, geven, nemen; trans, lav, nemen, Esp. S. lavi, brengen. De w. is dus lap, waarvan een langere vorm is Iban., O. en Nj. alap, Bug. ala, nemen, Tag. hanap, zoeken. De kortere vorm moet eenmaal in 't Mal. bestaan hebben, zooals men kan opmaken uitdulapan, acht; evenzoo in t Sund., blijkens salapan, Makass. salapang, negen. Ten aanzien van A. alayi en alaa is het niet twijfelachtig dat ze uit a -f lahi,—-lahan ontstaan zijn; na 't uitvallen der h heeft zich als overgangslettery ontwikkeld.

Alango, op iets steunen. DestamisSam. lango, prop for canoes; Mao, rango, roller for canoes; Fi.,Mot. ilango, rollerfor canoes; Fi. langona. stukken hout onder iets leggen, Mota lango, onderstutten.

Alahala,shining;givinglight. Voor alah-alah, stam lah, licht. Mota lala, to burn clear and hot; lalav, trans, to scorch. Oj. arab-arab, flambouw, angarabarab, flikkeren, vlammen; Iban. arab, branden (van rijs-

15

Sluiten