Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pieces, en as j o p 1 e gop 1 e g, to tear in pieces. Men vindt dit asv in asva1 av, kinderen baren, waarin alav (halav), kind beteekent. Het schijnt dus dat asu, asv, hetzij een samengesteld voorvoegsel of veeleer een wkw., ook aan 't daarmee samengestelde woord een causatieve beteekenis geeft. Waarmede het te vergelijken is, vermag ik niet te raden; tenzij het = Oj. asung, geven, is, want syn. van asung is aweh, en dit beteekent ook «veroorzaken».

Asuptegnaing, verklaren, uitleggen. Uit het zooeven vermelde asu en ptegnaing, waarin gnaing van denzelfden stam is als Mota gaganag, toonen, verhalen, 't Suffix in dit laatste is aki, in gnaing is het ni, doch beide suffixen vormen transitieven. Pte, uit vete — of vet, inwelkgeval de e een voorslag is, ontstaan na 't uitvallen des klinkers in gnaing— is te vergelijken met Mota vet, zeggen, te kennen geven ; Lo vet, zeggen; mogelijk=Jav. pëtek, voorspelling: amëtek, voorspellen. Het geheel schijnt een samengetelde uitdrukking, z. v. a. een verklaring en uitlegging geven aan (iemand), Wat Mota ga na, A. gna aangaat, dit is identisch met Makass. kana, zeggen.

asvahteug, buigen. Vermoedelijk bedoeld ateug, Makass. ateko, bochtig, van teko, bocht; Jav. tëkuk, anëkuk, buigen.

Atahaijeng, hooren, gehoorzamen. Uit pref. a en tahaijeng (ouder ta padëngë ), (bij geval) ter ooren gekomen, maar gesubstantiveerd. Tana matareg, waarin ma synoniem met a. Vgl. ahngei.

Atahing, iemand van 't vrouwelijk geslacht. Uit ata (ouder ata), Volow at, Lifu atre, Api aru, Tana are, Alor, Solor, Sikka, Nias, ata, mensch; in de beteekenis van «slaaf» Makass., Bug., Tomb. Mongond., Sumb.; Bis. ata, agta (uit arta, ata), Negrito. Vgl. Atamaing. Hing uit vini, Oj. bini, Tonsaw. bene, Sumb. wini, naast kawini; Day. habinai; Z. W. Ceram bina, naast mafinai; Mota vine; Rotuma honi; meestal in geredupliceerden vorm: Mota vavine, Sam. fafine, Mao. wahine, Sang. wawine, bawine, Benten. wawinei, Yap papine, Saleier bahine, Tont., 1 onsea wewene, Tag. bini-bini, vrouw, wijfje. De vorm mahine in Mao. ta-mahine, dochter. Erom. asiven. In Mota tavine is ta verkorte vorm van ata.

Atahni, al 't voedsel opeten. Van tahni, ten einde gekomen; van hni = Oj., Mal. pënuh, enz. Vgl. Ahni.

Atai, to cut (many trees); to circumcise (a bad word). Het heet een mv. (d. i. van objecten). Waarvan het een mv. begrip uitdrukt, blijkt niet. Wel wordt door Inglis opgegeven Atah, to cut; to bleed, doch in de Eng. An. woordenlijst Athai. Zulke slordigheden zijn niet geschikt om de vergelijking te vergemakkelijken. Hoe het zij, atah en atai kunnen een slordig

Sluiten