Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ATIIOI WAI, mv. handeling van A t h u ' n w a i, water halen of brengen. Athoi gevormd met veelvuldigheid aanduidend suff. ani = i\ dus uit athuani. Vgl. ALMOI en Aluma. Verwante woorden mij onbekend.

ATI, plaatsen, stellen, aanstellen; mv. ikni. Mota ti, zetten, ting, maken; Erom. ti, tin, maken; ti pe zetten. Ati vormt, gelijk ti in Mota, ook samengestelde uitdrukkingen,bijv. atidjin, to turn away;(vgl.Mota tikula, to turn the back;) ati-jai, plaatsen op. T i schijnt een sluitmedeklinker verloren te hebben ; anders ware ikni onverklaarbaar. Mogelijk, doch geenszins zeker, is het dat de i uit u ontstaan is, en dan ware te vergelijken Jav. ëntun, plaatsen, posteeren; Iban. tuni, in plaats stellen, in een toestand plaatsen.

ATLENG, to swallow. Voor atleni; st. tëlën, Day. tëlën, Bis. tolon, Tag. tilin, Malag. telini, Niasch tölö, Mal. tëlan, Sund. tëlën, Makass. tallang, Iban. tallan, slikken; Fi. tiloma, slikken; itilotilo, keel; Ambon tolo, solo, sele, 't slikken : keel.

ATMAS, een doode; een geest. Uit ata, mensch, en mas, dood. Mota tamate, Solor ata maten, Sikka ata mateng.

atmehngan, man en vrouw. Samengestelde uitdrukking: ata, man; m, en; e h n g a n , de echtgenoote; z. Ehnga.

Atn'I, licht of vuur ontsteken, branden. Mota tun of tin, to roast; Oj., Nj., Mal., Sumb., Iban., Makass., Bug., Sam. en Mao. t u n u, bakken, blakeren, roosten; Tont. tono, Tomb. tinono, houtskool; Fi. tunu-tunu, warm; vakatununa, opbraden.

Ato, kennen, weten, begrijpen. Uit a — ma, en tau. Mao., Tomb. matau, wijs ; st. van Mal. tahu, Day., Tomb., Bat. tau , weten; Sam. matau, tellen, rekenen; ma tau, beschouwen; Jav, tahu, Mao. tumau, Fi. dau, gewoon.

atpilaing, mengen, ronddraaien, oprollen. Tp il ai ng uit ta pil ai ng; st. pi 1 ai n g ook in Avapilaing, to twist. Vgl. Sam. fi 1 o , draad; vermengd; waarvan milo, Mao. miro, draaien, twijnen. Vgl. Fi. vulovulo, draad ; v u 1 o d a, twijnen ; vg. ook Mota v i ro, to turn, ofschoon de r voor / onregelmatig is. Jav. p u 1 ë s, ineendraaien. A. p i 1 a i n g moet dus staan voor piloing of pileing.

Atpoing, to beat, as waves on reef. Oj. en Nj., Sund. t ë m p u h, 't neerstorten, neerklotsen, bestormen. A. heeft het suff. ni.

Atua, God. Volgens Inglis «a Malay word», hetgeen niet waar is. Het is het Polyn. woord, dat door de zendelingen overgenomen is 1.

atupa, bijl. Herinnert aan Jav. tumbak, doch dit beteekent «lans», en daarenboven is de a aan 't begin dan niet verklaard.

1 Ygl. Bat. mortuwa, heilig; mortuwa dobata; Makass. matuwa-ya, God.

Sluiten