Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband niet te verklaren. Het woord herinnert aan Sang. beke, vertelling.

Eda, waar? ook ed, bijv. Luk. 8, 25. Voorts i d, dat ontstaan zal zijn uit edi of idi, terwijl eda een ander suffix heeft (vgl. wat het suffix betreft, Mota ave-a, waar?). Vgl. Jav. ëndi, waar?

Edei of Idei, aan of op iets zuigen, zooals suikerriet; Oj. isëp, inzuigen, aan iets zuigen; isëpan, suikerriet. Edei, idei, voor edehi.idehi, ouder i d e v i, nog ouder i s ë p i, beantwoordt aan Nj. i s ë p i of i s i p i.

Edel, groeien. Erom. t e 1 i. Mogelijk verwant met Jav. t a 1 u n , pas ontgonnen land, rode; talunan, gewas; Tomb. talun, bosch: Iban. talun, Oba, Flor. talu, veld.

edloplegopleg, to crash. In de Eng.-An. woordenlijst: ehtopleg°pleg> terwijl bij Ehtopleg als beteekenis wordt opgegeven «to bruise». Edl en eht onduidelijk; Opleg, z. d.

EDMUDMOI, zuigen, nippen. Zeker in den grond hetzelfde woord als adm o i, kussen, likken, maar verder onduidelijk.

Edui, opzetten. Andere uitspraak van Aduwi. Herinnert aan Sang. d u i, zich bevinden op, geplaatst zijn op; m ë n d u i, opheffen ; n i r u i, werd opgezet.

edumoij, terugkeeren, herstellen, herleven. Andere uitspraak van Adumoij, z. d. Kdumdumoij of i d u m d u m o ij, frequentatief er van. Hetzelfde woord als edu schijnt te wezen Edo, to walk. Indien dem in edumdu oorspronkelijk is, en niet voor m «en», staat, zou men kunnen denken aan Erom. I u m , komen , te meer omdat edumoij, adumoij zeer wel voor e d u m m o ij, a d u m m o ij kan staan. Dit wint nog aan waarschijnlijkheid, omdat Day. dumah, komen, als ook Tomb., Tondanosch luma, gaan, zich daarbij aansluiten.

Ef, intensitive prefix, as strong, loud, large. Zie Efatimi, onder de N.

EhG-, prefix in verscheiden woorden, bijv. eghethi, eenmaal; ehgilpat, dikwijls (verg. Ilpu), enz.; oorspr. pa ka.

Ehgi, pained. Tag., Jav., Mal., Bis. enz., sakit, Iban., Mongond. takit, pijn: masakit, asakit, bezeerd, ziek ; Sesake m as i k i, Flor. v ah aki, enz.

Ehgilpon of-pan, nog iets eraan toevoegen. Uit egh en ilpu (z. d.) en su ff. a n i = z; dus *paka-lëwuani, of — l a w u h a n i, of dgl.

eghohos, verschijnen; mv. aghaahos. O hos is een andere uitspraak van hes; de stam is = Jav. w ë t u , Fi. v o t u , Sam. f o t u, Mota w o t, uitkomen, voor den dag komen, verschijnen. Aahos, mv., met reduplicatie van de beginletter a in ahos (ahes), Oj. awëtu.

Ehe, regenen. Vgl. Marqués, isah , regen.

Ehele, tot, bij. Erom. afeli, mafeli, tot aan. Blijkbaar een werk-

Sluiten