Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordsvorm. Men moet uitgaan van de beteekenis welke 't woord in Erom. heeft van «tot eindpaal, uiteinde hebbende», en dit brengt ons totJav. wëling, als synoniem van wëkas, einde, eindpaal, uiterste grens. Iban. balin, st. van «eindigen, voltooien»; Oj. tan awëling, niet willende uitscheiden; eindeloos 1. Uit Flor. p o 1 o, tot aan, mag men opmaken dat naast wëling een uitspraak wëlëng bestaan heeft. Zulks komt meer voor, bijv. Oj. pëlën g, st. van «ontstellen» naast pëling.

eheshas, zeer slecht. Reduplicatie van Has ; z. d.

EHNGA, echtgenoote; ook Eh naa. Bis. banahan, getrouwde vrouw, Day. bana.

Ehed, hoeveel ? (ontbreekt bij Inglis, doch zeer gebruikelijk, bijv. Matth. 15, 34: et ehed n'areto unyimia? hoeveel brooden hebt gij? Eig. e vóór telwoorden (zie blz. 183) en hed, Fi. vida, Mota visa, Iban., Bat.

pi ga, Jav. pira, enz.

ehled hat, to pave with flat stones. Ehled blijkbaar slechts andere uitspraak van ahled, to spread acover. Hled is te vergelijken met 1 omb., Tont. wëlar, breed, waarvan mëlar, mahawëlar, uitspreiden; Bis. bilad, Oj. wëlar, uitgebreid zijn; Bat. Dair. bëlagën, Malag. velatra, slaapmat, eig. 't uitgespreide. Mota vear en vean, op den grond uitspreiden, zullen wel uit v ë 1 a r ontstaan zijn.

Ehni, voltooid, compleet. Erom. veni, Oj., Nj., Mal. pënuh; Ango

ehni, voltooien; ehneijid, to fulfil.

Ehr en Ehri —, duidt aan «gezamenlijk, gemeenschappelijk»; zie

blz. 189.

Ehro, twee. Foutief voor e r o, Fi. e r u a, Ero. en duru enz. Eiiroehro, nauw. Fi. w a r o - w a r o.

Ehtele, hongerig; (het hongert). Flor. vitolo; zie blz. 18b.

Ehtet, ontmoeten. Mota v a t a t u, Erom. e v t i t.

Ehtingtaing, veel geween. Uit eh = he, z. d.; tingtaing, redupl. van Taing, z. d.

Ehv of Ev, heet een prefix «asks a question». Het is echter een vorm van 't vragend voornw. welke? en bijw. hoe? Een andere uitspraak hiervan is eve, eveh. Het komt overeen met Sesake seve, welke? niet te verwarren met sa va, Mota sava. Fi. <Java, Moa. aha. De begrippen «welke?» en «hoe?» worden ook in 'tOj. dooréén woord, ndi, uitgedrukt; ook «waar?» gelijk in 't Jav. ëndi welke? en waar? is \

Ehvan, what relation? Uit ehva en possessiefaanhechtsel 3 ps. enk. Eig. beteekenthet: wat van hem (haar)? Volkomen gelijk in t Jav. apane,

~i De beteekenis gegeven inKawi-Bal. Wdb. i. v. wëling ia reeds grammatisch onjuist. 5 Vgl. Codrington o. c. p. 462.

Sluiten