Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Esvi, lezen, tellen. Erom. sepi, lezen; Tag. sabih, zeggen. Vgl. Lat. legere met Gr. f-èyaiv.

ETGEI, kloppen, slaan. EtoETGEI, kloppen (bijv. aan de deur). Zal wel een andere uitspraak van ATGEI wezen; doch mogelijk is ook dat de stam niet tuk is, maar=Jav. tek, tek-tek, kloppen, tikken.

ETGEI U IN GEDO, to carry on the side, as a child. Dit is niet in overeenstemming met hetgeen p. 133 te lezen staat: Carry in arms, auanelcei u incedo iran, noch met de vertolking van In cedpapu, the stomach. Dat naast ged ook ge do bestaat — behalve in een geheel ander woord—, wordt nergens vermeld. Toch zou ge do verwant kunnen wezen met Fi. kato, Jav. kantong, Mal. kandong, zak, ofMao. kete, zak, korf; Fi. kete, buik. Doch waarschijniijk is gedo alleen een slordigheid of vergissing. De beteekenis van de geheele uitdrukking is wegens de tegenstrijdigheid der gegeven vertolkingen niet vast te stellen.

etgeteug, to sound, as when striking stones. Is de intransitieve vorm van etgetgei (z. Etgei); is dus te herleiden tot tuki-tuki, of tokitoki; de eu hier Umlaut vanuofo.

Eteug, bestaan. Andere uitspraak van ATEUG.

Ethi één. Eigenlijk e thi, Sam. tas i, Mao. tah i, Wango tai, Lifu chasi, enz.

Eti, ti of ati, niet. Vgl. Mota, Mao. te, Maewo, Oba tea, Banks-eil. tia; Makass., Bug. teya. In Erom. luidt de met het wkw. verbonden ontkenning tu; of dit uit to, ta ontstaan is, dan wel overeenkomt met Sund. tö, is moeielijk uit te maken. Vgl. voorts Mal. ti of tiya in tiyada, er is niet; en Oj. taya, er is niet; niets.

Eting, heet, bijv. een oven. Voor etung, en dit is van st. tungi, waarvan Fi. tungi va, aansteken (vuur); Mao. tungi tungi, oven. De eigenlijke, primaire stam is tung, waarvan o.a. Sang, tinung, gezoden, Day. totong, aansteken.

Etin, chili. Oogenschijnlijk hetzelfde woord als edin, idin, nat. Een voorbeeld dus van verwisseling van t en d.

etin'ohun, veroorzaken. Uit eti = ati, stellen,en ohun, met lidwoord n'ohun, de oorzaak, 't begin. Z. ohu, onder de N.

Etjo, vallen; verloren gaan. Etjo itag, to fall behind, to come late. Van denzelfden stam als Mota masuva, val; masug, to loose, mas u g s u g, slack. Zoo etj o niet eenvoudig een andere spelling is voor ej o, is t uit pref. ta' ontstaan, doch de eerste onderstelling is veel waarschijnlijker, omdat e (= a) en Mota ma synoniem zijn. De st. sug Mota, jo A., is Oj. rug, rug, vallen, instorten; Nj. geredupliceerd met differentiatie djugrug.

Sluiten