Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slot-z'van hel dei» moet m. i. 't lidwoord bevatten, en wel ya. Indien't hier betoogde, in hoofdzaak althans, waar is, dan zou dit er mee gewonnen zijn dat het bestaan van wat Codrington «onafhankelijke vormen» noemt, ook in 't A. is aangetoond.

Helel of Hellel, nest. Beide vormen verkeerd in plaats van h e 1 h e 1, zooals in de bijbelvertaling geschreven wordt, Matth. 8,20, waar het gezegd wordt van de holen van vossen. Ook is hel enk., hel hel mv., gelijk èn uit den aangehaalden tekst èn uit Erom. v e 1 i blijkt.

HELIN or ELIN, de penis. Mal. p ë 1 i r, Jav. p ë 1 i, Nuf. f i r. Eli zonder h is een voorbeeld van «cockneyism».

Ja, bloed. Mal. darah, Tomb. raha, Oj. rah, Fi. dra, Erom.de,

enz. Z. verder Codrington o. c. p. 40.

jaa (ook j a), fowl. Mal. dara, duif. Denzelfden overgang van beteekenis vertoont Fagani, Wango kuo, Maewo kwe, fowl, terwijl Makass. k u w a « duif» is.

Jap (ook Jaup), of Jop, zee. Vgl. Oj. dawuhan, diepte, 't diep; Makass. labu.

lang, vlieg. Tag., Bis., Mal., Day. langau, Sangir, Gorontalo, Fi., Sam., Mota 1 ango, Salomons-eilanden lango, rango, thano, Mao. rango, ngaro, Nuf. ran, Motu lao; in Makass. is bu-lango, Bug. anango, Iban. d a n g a u bepaaldelijk de stinkvlieg.

Las, levende koraal. Mota las.

lelen, 't verstand, de zinnen. Ook lel, bijv. 1 e 1 ra, hun geest, zinnen. Eigenlijk: 't binnenste. Reduplicatie van w. lëm; Tomb. lalëm, Makass. 1 a 1 a n g, Bug. 1 a 1 ë n g, Sumb. d a 1 u, Sang. d a 1 u n g, 't binnenste; Mal., Jav. d a 1 ë m , 't binnen in, diepe; Tag. 1 a 1 i m, Bis., Bikol 1 a 1 o m, Malag. 1 a 1 i n &, 't diepe; enz. Fi. zonder reduplicatie, maar met suffix a n: 1 o m a, 't binnenste van iets, het hart; Mao. lo, hart. Mota heeft met verloop van / tot n: n o m (uit n o m i), denken; n o n o m i a, uit n o n o m i en suff. a n, gedachte.

Leug of lug, coil. Stamvorm en subst.; wkw. Aleug, z. d. De uitspraak lu g komt overeen met Mota luk, krommen; mal uk, naar binnen gebogen.

Li in mopon, 't hart. L i i n ook in a' n 1 i i n , binnen; mv. i r a i 1 i, gevolgd door een Genitief. Li voor le, ouder lëm, de niet geredupliceerde stam van Lele; de i voor e onder den invloed der volgende z; i n kan evengoed uit de verouderde Genitiefpartikel ni ontstaan zijn, als uit n ya, den ouderen vorm van 't possessiefaanhechtsel na; 't eerste waarschijnlijker.

Luma, om te drinken (ontbreekt bij Inglis). Bijv. in wai lumamia, water om door u gedronken te worden, Luk. 12, 29. Jav. inuman. Bat, i n u m a n, Vgl. Aluma.

Sluiten