Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ma, broodvrucht. Gilberts-eil. mei, Marshall-eil. me. De eigenlijke beteekenis schijnt te zijn «iets wat men nuttigt».Vgl. Fi. me en 'topgemerkte bij Get mi.

Mal, menigte, groep. Vgl. Flor. malei, plaats. Dat begrippen voor «een menigte» en «plaats» door hetzelfde woord kunnen uitgedrukt worden, ziet men o. a. uit Fi. vei.

Mal EOM, — IYUM, — YUM, stad. Eigenlijk: een menigte of groep huizen. Wij hebben hier dus drie verschillende wijzen waarop 't woord voor huis wordt uitgesproken. Er is nog een vierde, nl. im; alles uit imo, imah, 'UMAH.

Man, vogel. MP. m a n u k.

Mas, de dood. Een gesubstantiveerd m as, inortuus.

Matan, de rechterhand. Voor matau -j- possessiefaanhechtsel. Fi., Sam. matau, Mao. matau en katau; Mota matua.

Maun, of Moun, de linkerhand. Erom. moor, Fi. mawi, Flor. mauli. Van denzelfden stam, maar met ander prefix, alsTomb. kawihi, enTahiti awi, terwijl van een varieteit van wiri afkomt Makass. kaeri, Jav. keri, Mal. kiri.

Meto, eerstgeboren. Het als superlatief gebezigde woord voor «oud», Erom. metuwo, Fi. matua, Oj. matuha, Malag. matoa, enz. Vormelijk schijnt me echter aan me', Bat. mor, Filipp. mag, enz. te beantwoorden.

MOGOP, wonde, zweer. Eig. «vurig», uit ma (=ma of me') en gop, vuur.

Moh of Mah, stof van den grond. Verwant metTomb. awu, Bis. abug, stof. Van denzelfden w. Oj. lëbü', stof.

MOHOG (en MAHOG bij v. d. Gabelentz), maan.Tana maukua; misschien ook Torres-eilanden magaga. Hieruit mag men besluiten dat mo — ma of më is ; de Umlaut veroorzaakt door de o in de volgende lettergreep. Ondanks de onverklaarbare vormen magaga, magag, houd ik mohog, maukua voor feitelijk hetzelfde woord als Jav. p awu kon, Oj. pawukwan, kalender, van wuku, een 30stc der maand. De maan heet zoo als meter, regelaar van den tijd. Het zou echter ook mogelijk wezen dat mohog en Tana maukua niet volkomen gelijk zijn, en dat mohog = mawuku, d. i. Wuku's hebbende, beteekende, maar dan zou de uitdrukking alleen passen als benaming der maand, niet der maan.

moije, rif. Blijkens Erom. (e)mote, uit moti, Polyn. motu, eiland, Nufoorsch meos.

MOPON, 't hart, de lever en longen ; 't ingewand van een dier; binnenzijde. Van denzelfden stam als Mao. kopu, Rarotonga kobu, buik; Tahiti opu, buik; ingewand; Sumb. kambu, buik;Ponos.,Mongond. kompong, ingewand; Jav. këmpung, onderbuik,

Sluiten