Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats heet zoo, maar de ban, de tabu zelve, die op een plaats of een zaak rust. Als adjectief treedt op itap, itaup, mogelijk een verouderde passiefvorm, z. v. a. «als heilig te beschouwen», of «onder verbod gesteld», 't Woord heeft onder de vorm van «taboe» reeds in de Europeesche talen zijn weg gevonden: Polyn., Mota tapu, Fi. tabu, Tjam tabung, enz.; naverwant, hoewel niet identisch is Bat. robu, verboden.

Tapin, a hedge, a shelter. Dit beteekent blijkens zijn vorm: plaats waarop een ban rust, want tapi is de passieve substantiefvorm van een trans, wkw., hetzij nog bestaande of bestaan hebbende, met suffix i, met beteekenis «taboe leggen op»: tapi voor tapwi.

Tapnes, deur, deksel. Een gesubstantiveerd tapnes, gesloten. Z. Atapnes.

Tas, woord, rede, taal. Afgeleid van denzelfden stam als Asaing.

Tehet, familie, 't volk van een distrikt; bedrijf. Vergelijkt men dit met Oj. tëpët, bestendig, vast, juist; Tag. tapat. Bis. tapat; voorts met Iban. tappót, huisvesten; en Mal. tëmpat, plaats; F. tovo, waarvan totovo, itovo, gewoonte; en 't met nasaalprefix afgeleide wkw. Sam. nofo, Mao. noho, wonen, verblijven; dan begrijpt men dat A. tehet, hetwelk het suffix an moet verloren hebben (vgl. Tahiti nohoraa, woning), beteekent: de bewoners, bevolking; gewoon bedrijf. Minder duidelijk is eugse' tehet, vertaald met: «the path of the spirits; a sacred path; the road to a sacred place». Vooreerst is eugse niet «pad», maar «mond, ingang»; tehet kan syntactisch niet anders zijn dan een adjectief. Het nauwkeurigst zal dus wel zijn: «a sacred path», al is tëpët niet precies «gewijd pad» maar z. i. a. «vastgestelde toegang».

tlkngan, 'toor.Erom. telëngo, telinga, Mallikolo talinga, Lakon tjelnga, Fi. dalinga, Sam. talinga, Mao. taringa, Bis., Iban., Tomb., Mal., Oj. talinga, Tag. tayinga, Favorlangsch charinga, enz.

tlnan, plantsoen. Afleiding met infix in (z. blz. 193) van den stam die Oj.,Nj., Mal., Tomb. luidt tanëm, Bis. tanom, Tag. tanim, planten. Oj. en Mal. ook gebruikt voor «begraven»; zoo ook tanu in Sam. en Mao., tanam, Iban., Bat. tanom. Vormelijk is tinan = Oj. tinanëm, geplant, maar als substantief, waarvoor Oj , Nj. hebben tanëman, plantsoen, doch Makass. tinanang is ook subst. in den zin van «padiplant»; en Niasch sinanö is «aanplanting» Ambonsch tinamao, plantsoen. Een ontwikkeling van tanëm in andere richting vertoont atelmoi, z. d.

tlvaing. Intivaing wordt vertolkt met «nothing». Onnauwkeurig,want het bijgevoegde voorbeeld: etehkaintivaing,itis impossible (beter: moeilijk) not to be or take place, bewijst dat in ti vaing overeenkomt met

1 Eucre bij Inglis is een drukfout; in zijn Eng.-An. Dict. staat eucsen (sic) tehet.

Sluiten