Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lelen, rational; endowed with reason. Verkeerd; het beteekent «'t inwendige, 't gemoed, de inwendige zin.» Inglis geeft zelf op: Iji ato lelek, to think about; wat trouwens ook niet geheel juist is, want lelek is «mijn gemoed»; lelen natuurlijk Iele met poss. aanh. van 3 ps. enk. Lele, geredupliceerd uit le, d.i. lëm; Tomb. lalëm, Tag. lalim, Makass. lalang, Fagani raro, binnen; met differentiatie Mal., Jav. dalëm, enz. Lele beantwoordt in alle opzichten aan Mota 1 o 1 o, the inner part; the inward part of man, heart, affections; met bijvorm lele, binnenzijde. In beteekenis ge1'jk, doch met suffix an, zonder reduplicatie, Fi. loma, 't binnenste van iets, hart; met reduplicatie Maewo lolomu, wenschen.

Lel ohos, pisangtuin. Samenstelling van Lel en Ohos (onder de N).

Lep, wederom; ook nog. Oj. lëwih, Tag. labi, enz., daarenboven.

LlNGLING, sprekend. Mota linga, stem, geluid; linge gosogoso, lastertaal; Oj., Nj. ling, de woorden, rede; kalingan, bedoeling, zin.

M.

Ma, of Mah, rijp. Mal. masaq, Lamp. mësaq, Sund. asak; Oj. met ander prefix tasak, rijp.

MAPO, kleinkind; naneef. Feitelijk schijnt het hetzelfde woord als Tag., Bis. apu, Bug. ëppo, Buru opon, kleinkind; Iban. afut, kleinkind, doch afu, grootvader. Intusschen is het niet onmogelijk dat mapo eigenlijk beteekent «een po, pu = opo, ompu, grootvader, voorvader hebbende.»

Marara, effen, vlak. Mota rata, Oj. marata en arata, Tag. latag, Bis. datag, Mal. datar, Malag. ratanS. De vorm van A. heeft reduplicatie; zoo ook Bal. kararata, geëffend.

Mas, adj. dood; mv. emesmas. MP. matai, enz.

Mat, rauw. Oj. mëtah, Mal, Jav., Mal. mëntah, Day. manta, Tomb., Tont., Tonsaw. mata, Sam. mada, Rotti matak, Polyn. mata, Amb. amata, enz., rauw, onrijp.

Matan, (zijn, haar, de) schopnvader; moeders broeder. Vgl. Mal. mëntuwa, Jav. maratuwa, Oj. ramatuha, Bat. si matuwa (d. i. oudje), Lamp. matuha, Sund. mitoha, schoonvader of schoonmoeder.

Matonga ; z. bij Aru tu onder de N.

maumau, onbetamelijk, onwelvoegelijk. Reduplicatie van mau, linker; vgl. Maun onder de IN.

Melnga, to wander, to remove from, to leave. Uit pref. më' of ma, en Inga, Oj. lungha, zich verwijderen.

Merit, to wish for, to desire. Gog moros, Lakon maris, Tana merhi. Gevormd met infix-prefix um, m, en een stam përët, gelijk te stellen met Jav. pëndët, bijvorm van pundut, om iets vragen, iets willen hebben.

17

Sluiten